Pixel Magazine Vlogg – Vi återkommer

Nu drar vi igång en vlogg i Magazinet(Video blogg). Tanken med denna är att du ska få möjligheten att hänga med våra pixlar från produktionsavdelning på fältet och lära dig mer om videoproduktion. I denna vlogg får du följa med vår Creative Director Richard Frantzén och Megapixels senaste anställning ”Blomman” på rigg inför inspelning och photoshot. Vi har för avsikt att pulicera en ny video i veckan om tiden räcker till. Enjoy!

Megapixel

Vill du ta din marknadsföring till nästa nivå? Megapixels erbjudande inkluderar; Skapande av strategi för din marknadsföring med styrelse/ägare, hantering av hela eller delar av din marknadsföring på en operativ nivå, träning och hjälp för att bygga upp din interna marknadsföringsfunktion. Behöver du vår hjälp? Ring: +468189880