Så lägger du upp en vinnande strategi för influencer marketing

Idag är många bekanta med begreppet influencer marketing som går ut på att företag samarbetar med influencers för att nå ut till en större publik. För att lyckas med influencer marketing är det viktigt att ha en strategi med en tydlig plan för hur uppsatta mål ska uppnås. Frågan hur en effektiv strategi för influencer marketing läggs upp återstår dock, och det ska vi ta en närmare titt på nu.

Begränsa och fastställ ditt mål

I början av en kampanj är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma genom att definera målet. När det sedan är dags att ta fram en lämplig strategi gör ett tydligt mål det lättare att nå dit. Målet med en kampanj kan variera och beror helt och hållet på varumärkets prioriteringar inför kampanjtillfället. Det man vill uppnå kan till exempel vara brand awareness där allt fler människor känner igen ditt varumärke. Målet kan också vara att bygga upp en större målgrupp genom att få fler följare eller prenumeranter eller en strävan efter ett ökat engagemang i form av fler gillningar och kommentarer på dina inlägg. Det kan även handla om en ökad försäljning eller en stärkt kundlojalitet där fler människor känner ett genuint intresse för ditt varumärke. 

Det finns inget som säger att en och samma kampanj endast kan bygga på ett mål, om du känner dig trygg i att addera fler än ett så gör det. Du vet med största säkerhet vad som passar ditt varumärke bäst utifrån den situation ni för tilfället befinner er i.

Besluta vilken typ av strategi som passar din kampanj

När du definerat ditt mål är det dags att komma fram till vilken typ av strategi du bör följa för att uppnå det uppsatta målet. Precis som med målet eller målen med en kampanj så finns det också ett flertal olika tillvägagångssätt när det kommer till genomförandet av en den. Samarbetet mellan dig och influencerna kan se ut på många olika sätt.

För att nämna några alternativ kan du bland annat fokusera på sponsrat innehåll, tävlingar, giveaways eller affiliates. Om du väljer att arbeta med sponsrat innehåll betalar du en influencer för att denne ska visa upp ditt varumärke i hans eller hennes sociala kanaler. Som företag kan du till exempel designa din egen tröja och trycka den med din logotyp eller ditt företagsnamn och sedan skicka den till en influencer som har den på sig i en bild på Instagram, sin blogg eller i ett klipp på Youtube. En strategi som bygger på tävlingar och giveaways går istället ut på att du som företag anordnar en tävling. Influencerns uppgift blir då att öka kännedomen om detta och locka fler deltagare genom att till exempel dela en länk eller “pusha” för tävlingen på andra sätt. Vid affiliate-marknadsföring ger du som företag ut en särskild kod till influencern som han eller hon kan dela med sig av på sina sociala medier. Influencern får sedan en viss procentandel som bygger på den försäljning som koden genererat.

Utöver detta är det givetvis viktig att hela din organisation arbetar på ett strukturerat sätt och att samtliga vet vad som förväntas av dem. Det underlättar mycket för medarbetare om den person som varit i kontakt med influencern fört anteckningar om det de kommit överens om. På så sätt behöver inte ännu en kollega kontakta influencern för att fråga samma sak. För ett professionellt intryck handlar det alltså om att vara tydlig och konsekvent i kontaken med influencers för att samarbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt.

Fastställ målgrupp

Att fastställa vilka du vill att din kampanj ska nå ut till, det vill säga din målgrupp, är en viktig del. Här gäller det att ta reda på detaljerad information kring din publik. Ett förslag är att skapa en persona, en fiktiv person som tillskrivs samma egenskaper som ditt varumärkes idealkund. En välarbetat persona hjälper dig att sätta dig in i målgruppens situation och gör det lättare att förstå dess behov och utmaningar.

Hitta relevanta influencers

Det finns olika tillvägagångssätt för att hitta lämpliga influencers till din kampanj. Ett sätt att göra det på är genom att använda backlinks. Backlinks hjälper dig att hitta webbplatser som eventuellt skulle kunna ha ett stort inflytande i och med att de når ut till din målgrupp. Ett annat alternativ när det kommer till att hitta rätt influencers är att utgå ifrån ämne. Allt du behöver göra då är att söka på nyckel- ord och termer som är kopplade till den bransch eller ämne du vill nå ut till och influera. På många sociala medier kan du dessutom söka på hashtags. Genom att ange relevanta sökord kan du få många bra resultat.

När du väl har hittat ett antal influcensers med potential är det viktigt att du kvalificerar dem och dess följare. Du måste försäkra dig om att de matchar ditt varumärke och målet för din kampanj. För att lyckas med din kampanj är det av stor vikt att samarbetet mellan dig och de influencers du väljer att arbeta med upplevs trovärdigt, utåt sett. Av denna anledning kan det därför vara värdefullt att välja att samarbeta med influencers med en mindre publik så länge de når ut till rätt målgrupp, hellre än influencers med ett större följarantal men där följarna är irrelevanta för ditt varumärke. Att hitta rätt publik är med andra ord grundläggande.

Mät och analysera dina resultat

När du genomfört din influencermarknadsföringskampanj är det viktigt att följa upp resultaten för att kunna analysera dem. Det gäller att ta reda på om det uppsatta målet eller målen med kampanjen har uppfyllts. Det finns olika mätvärden att ta till, beroende på vad syftet med kampanjen varit. 

Om målet var att nå en starkare brand awareness kan det du till exempel ta hjälp av data som rör hemsidan i form av webbtrafik och sidvidningar. I det fall där målet varit att bygga en större målgrupp kan du förslagsvis ta en närmare titt på antalet följare på sociala kanaler samt opt-ins. Opt-ins handlar om att personer gett ditt företag tillstånd att skicka information till dem om kampanjer, nya produkter eller liknande. Ökat engagemang kan mätas med hjälp av kommentarer och delningar till exempel. Har engagemangsgraden stigit? Om målet med kampanjen var att öka försäljningen går det att studera intäkterna och om målet var att stärka kundlojaliteten går det till exempel att undersöka antalet återkommande kunder och de betyg och kommentarer som en del kunder lämnar. 

När du har mätt och analyserat dina resultat bör någon på företaget ta kontakt med influencers och boka in någon typ av uppföljningskommunikation. När ni talas vid kan ni ta upp saker som rört samarbetet mellan parterna, insikter, resultatet och eventuella framtida samarbeten. Då det är gjort är det också viktigt, för fortsatt utveckling, att reflektera kring företagets egna agerande gällande kampanjen för att försöka komma fram till vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Lär dig av dina misstag och ta dina framgångar med dig för att kunna planera ännu bättre influencermarknadsföringsstrategier i fortsättningen.

Ett begränsat och definerat mål, en tydlig strategi anpassad efter kampanj, en fastställd målgrupp, relevanta influencers för ämnet och bra uppföljning av resultaten är alla delar som måste fungera för att du ska lyckas med din strategi för influencer marketing. Hur väl du lyckas få ihop de här delarna är det som avgör om du blir en vinnare eller inte. Bra planering och en konkret struktur är med andra ord A och O.