6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

Vad är ROI i AdWords?

Avancerade AdWords Strategier för att lyfta din ROI

6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

Att öka konvertering, reducera utgifter och förbättra ROI (Retur på Investering) är drömmen för varje marknadsförare på Internet.

Att i verkligheten lyckas med ovan nämnda mål är dock inte enkelt, så som det verkar.

I AdWords, finns det så många saker såsom nyckelord, ads, ad groups campaigns att det i realiteten blir riktigt komplicerat att veta om du gör det rätta eller inte.

AdWords är ganska enkelt men ändå lite svårt. Det är enkelt att lära sig men svårt att bemästra.

Naturligt dynamiskt, frustrerar det ibland marknadsförare som inte ser den ROI (Retur på Investering) de förväntade sig från sina AdWords Kampanjer.

För att undvika denna frustration som en annonsör, måste du vara strategisk i din framförhållning och använda samtliga Avancerade AdWords strategier för dess optimala tillämpning.

För att hjälpa dig förbättra ROI på dina AdWords kampanjer, är här några avancerade AdWords strategier. Men låt oss börja med att se vad AdWords ROI faktiskt är och hur det beräknas.

Vad är ROI i AdWords?

ROI även kallat Return Of Investment är en indikator på nyckelprestanda som används av nästan alla affärsmän för att avgöra lönsamheten.

ROI har en nyckelroll i att avgöra lönsamheten på dina AdWords kampanjer.

Det är i princip förhållandet mellan din nettovinst och dina kostnader.

Detta är det viktigaste mätetalet för en annonsör eftersom det visar exakta effekten dina annonsinsatser har på ditt företag.

Formeln för att beräkna ROI är:

ROI = [Intäkter – Totala Kostnader] / Totala Kostnader x 100

För att räkna ut ROI behöver du först mäta Konverteringar och den totala kostnaden.

Konverteringar är handlingar från kundens sida som är av värde till dig. Det kan vara försäljning, generering av prospekt, registreringar, besök på webbsida, nedladdningar och mer.

Efter att du har mätt konverteringarna kan du börja utvärdera din ROI. Kom ihåg att värdet på varje konvertering bör vara större än summan du spenderat för att få konverteringen.

Genom att beakta ovan formel, låt oss säga att du har en produkt vars kostnad är 1,000 kr och säljs för 1,500 kr. Genom att annonsera din produkt via AdWords kan du sälja 10 enheter av din produkt.

Då är din totala kostnad 10,000 och dina totala intäkter är 15,000

ROI = [(15,000-10,000)/10,000] * 100

=[5,000/10,000] * 100 = 50 %

I detta exempel får du 50 % i retur på din investering. För varje 10 kr du spenderar, får du 15 kr tillbaka.

Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

1. Lägg till negativa nyckelord

Negativa nyckelord är den bästa möjliga sak som någonsin hänt med Google AdWords. De är de första som kommer till räddning för en drunknande AdWords Kampanj.

Negativa nyckelord är de nyckelord som förhindrar att dina annonser börjar triggas av irrelevanta sökkriterier.

De hjälper dig genom att visa dina annonser för de personer som är mest troliga att klicka på dem.

Genom att locka endast de relevanta söktermerna, besparar negativa nyckelord också dig utgifter för annonser vilka skulle vara slöseri på irrelevanta klick.

Den bästa användningen för negativa nyckelord är att minska kostnaden genom att exkludera nyckelord där du möjligtvis lägger pengar men inte genererar en positiv återbetalning.

Bortsett från detta, minskar negativa nyckelord också irrelevanta intryck av annonser och gör dina annonser högst riktade.

Genom att fokusera på att visa dina annonser till en högst riktad publik, ökar negativa nyckelord din CTR.

När din CTR ökar blir relevansen för dina annonser i förhållande till sökfrågan bestämd, därmed ökar den din Kvalitetspoäng.

När din CTR väl ökar och Kvalitetspoängen förbättrats, kommer Kostnaden per Klick att minska vilket är en stor fördel för annonsören eftersom en minskning av CPC är ett av nyckelmålen som varje annonsör önskar uppnå.

Genom att göra dina annonser högst riktade, ökar din CTR. Ökad CTR i sin tur ökar konverteringen vilken ultimat ökar din ROI.

Vissa annonsörer gör misstaget att inte regelbundet lägga till negativa nyckelord.

För att undvika misstaget, gör en vana av att lägga till potentiella negativa söktermer samtidigt som du lägger tid på att undersöka de vanliga nyckelorden.

Resurser för att bygga negativa nyckelord

(i) Search Query Report

Detta är den viktigaste resursen för att hitta negativa nyckelord.

Analysera dina söktermer och se vilka termer din annons verkligen visas för.

Om du ser några irrelevanta termer, lägg till dem som negativa nyckelord i dina annonsgrupper eller kampanjer.

(ii) Google AdWords Keyword Planner

Du kan använda Google AdWords Keyword Planner för att antingen bygga ut en lista med negativa nyckelord eller expandera en existerande, inom ditt konto.

Detta verktyg för nyckelord hjälper inte enbart att generera idéer för nyckelord, det föreslår även idéer för annonsgrupper, ger historisk statistik för dina AdWords kampanjer, ger dig insikt att välja konkurrenskraftiga bud och förutspår prestanda för dina nyckelord.

(iii) Undersökning av konkurrenter

Använd dina konkurrenters termer som negativa nyckelord och samtidigt som du gör detta se till att separera dem från dina övriga nyckelord.

Samtidigt som du lägger till konkurrenters termer i din lista med negativa nyckelord, ta både varumärket och namnen på produkterna i beaktande.

(iv) Beakta Analytics

Använd Analytics för att få insikt i beteendemönster för information gällande vissa nyckelord.

Om du ser ett nyckelord med hög trafik men ingen konvertering, kan du lägga till det nyckelordet till din lista på negativa nyckelord.

(v) Stavfel och skrivfel

Samtidigt som sökmotorn används, bryr sig människor knappast om stav- eller skrivfel på grund av det faktum att deras misstag automatiskt kommer korrigeras.

Ibland kan det även sökas för att hitta rätt stavning. Därför bör du förvänta dig sökningar med stav- och skrivfel.

(vi) En synonymordbok

En synonymordbok är inte bara till stor hjälp i skapande av en lista med negativa nyckelord, men också som lista över huvudsakliga nyckelord.

Eftersom utrymme online är högst konkurrensbetonat och om du missar variation av viktiga negativa nyckelord, då kan det kosta dig intryck, klick och i budget.

Dock, att använda en synonymordbok kan vara en snabb och enkel väg till negativa nyckelord såväl som variationer av dessa negativa nyckelord.

2. Använd Single Keyword AdGroup

Single Keyword AdGroup (SKAG) är som namnet antyder endast ett nyckelord per annonsgrupp vilket är högst relevant för produkten/tjänsten som du säljer.

Single Keyword AdGroup är ett sätt för dig att få mer kontroll och lyckas uppnå hög prestanda från ditt AdWords konto.

På detta sätt gör SKAG ditt annonsbudskap relevant för nyckelord som ditt prospekt söker för i Google.

Detta budskaps matchning kommer föra dina aktiva besökare mycket närmare att de klickar på din annons.

Dessutom, om din landningssida är perfekt i synk med din annons, kommer besökaren lätt att omvandlas till en kund.

Ökad CTR, i sin tur, förbättrar Quality Score och minskar Kostnad per Klick.

Då SKAG är högst specifik för din produkt/tjänst attraherar det mycket riktad trafik som är på gränsen till konvertering. Detta initierar fler konverteringar och därmed ökas din övergripande ROI.

För att skapa en Single Keyword AdGroup för dessa nyckelord, analysera och hitta de nyckelord som genererar flest klick och konverteringar.

Det är viktigt för dig att komma på dessa nyckelord som genererar de flesta klicken och konverteringarna eftersom det är helt upp till dig att öka effektiviteten av dessa redan effektiva nyckelord ännu mer.

Som illustration, tänk på ett nyckelord som inte genererar några konverteringar men som lockar många klick. Du kan ta detta nyckelord från den blandade annonsgruppen och lägga till det i Single Keyword Ad Groups. Detta kommer definitivt öka effektiviteten på det nyckelordet.

Hur identifierar du högpresterande nyckelord för skapande av SKAG?

Den bästa resursen för att hitta de högpresterande nyckelorden i skapande av SKAG är ”Search Term Report”.

Söktermerna är de termer som användarna faktiskt använder då de söker. De ger dig en bättre idé om vanligen använda ord av prospekt.

Genom att titta på CTR kan du se vilka av dina nyckelord som var tillräckligt relevanta för att låta användarna klicka på dina annonser. Och då kan du använda den informationen för att skapa en SKAG med högpresterande nyckelord.

I ett nötskal ökar effektiviteten på dina kampanjer automatiskt, genom detta ökas ROI, då du skapar Single Keyword Ad Groups.

3. In-Market Targeting

In-Market Targeting är ett sätt att länka till användare vilka aktivt utforskar eller jämför produkterna/tjänsterna.

För att göra en användare del av In-Market publiken, utvärderade Google klicken på de relaterade annonserna och motsvarande konverteringar, innehållet på sidan samt sidorna vilka de besöker tillsammans med frekvensen på besöken.

På detta vis kan Google korrekt analysera användarna i In-Market publiken.

Som exempel, du är en försäljare av laptops som vill rikta dig mot sökare vilka är redo att köpa en laptop.

Google kommer att försöka hitta personer som klickar på annonserna relaterade till laptops, undersöker relevanta sökningar, ser till kundrecensioner, jämförelser av laptops o.s.v., och kommer förutse om dessa konsumenter är redo att köpa.

Som en annonsör kan du skräddarsy budskapet i dina annonser för att göra dem högst relevanta till din In-Market publik.

Varför skall du använda In-Market Targeting?

Genom att hjälpa dig att kommunicera med kunderna vid det sista steget innan de ska fatta ett köpbeslut, kan In-Market Targeting driva ökade konverteringar.

In-Market Targeting konstruerar en kraftfull klassifikation av beteendet hos användarna och använder dessa segment för att presentera det rätta erbjudandet vid det rätta tillfället framför de som är mycket intresserade av din produkt/tjänst.

Genom att kombinera In-Market Targeting med Remarketing, kan du driva högt kvalificerade användare till din sida och därmed öka konverteringarna.

Med hjälp av Googles omfattande data kan du fokusera på personer vilka har signalerat sin avsikt att köpa en specifik produkt eller tjänst.

Detta låter dig skräddarsy dina annonser ändamålsenligt för att nå ut till folk vilka du vet är redo att handla.

4. Remarketing List for Search Ads (RLSA)

RLSA eller Remarketing List for Search Ads är ännu ett tillfälle att optimera dina AdWords Kampanjer och öka ROI.

RLSA Kampanjerna hjälper dig att sätta din annons framför personer som har besökt din sida en gång eller har tittat på liknande sidor.

RLSA hjälper dig att kommunicera med de besökare som lämnar din sida utan att köpa något.

Samtidigt som de riktas mot tidigare besökare, riktar sig RLSA även mot de personer som har gjort liknande sökningar på Google.

Med RLSA kampanjer kan du skapa högst specifika annonser för att rikta dem mot en specifik publik. Mer specifikt i form av annons och publik ökar chanserna att få fler konverteringar vilket i sin tur ger en ökad ROI.

Segmentering av publik i RLSA

Segmentering av publik innebär att dela upp publiken på basis av deras aktiviteter på din webbsida.

(i) Rikta dig mot den publiken genom RLSA Kampanjer som besökte din webbsida men inte handlade något.

(ii) Du kan också skapa separata Remarketing listor för dessa personer som besökte din webbsida och handlade något. Att ge dem ytterligare rabatter för kommande produkter är ett utmärkt sätt att öka konverteringar.

(iii) Optimera bud för personer som redan är bekanta med din produkt.

(iv) Sälj korsvis till kunder som har köpt en produkt från dig genom att erbjuda dem liknande produkter.

Fördelar med att använda RLSA

(i) Med hjälp av RLSAer kan du justera dina sökkampanjer för att få mer kvalificerade och värdefulla användare som redan är bekanta med din webbsida. Optimalt använt, kan RLSA resultera i en mer effektiv användning av annonsutgifter, bättre konverteringar och det kan öka ROI.

(ii) RLSA är mer kostnadseffektivt eftersom de resulterar i något lägre Kostnad per Klick och högre konverteringsgrad eftersom användarna redan är bekanta med din webbsida.

(iii) RLSA strategin att visa dina annonser till användare som redan har besökt din webbsida är utmärkt om du har en begränsad budget, då användare som ser dina annonser är en potentiellt mer kvalificerad publik vilka är troligare att konvertera.

Hur får du ut mer av dina RLSA kampanjer?

(i) Inriktning mot Publik

Samtidigt som du riktar dig mot din publik, rikta dig inte enbart mot personer som har besökt din webbsida över en särskild period, säg 30 dagar. Prova olika varaktighet av tid då du riktar in dig.

Också, tänk inte bara på personer som inte har konverterat. Beakta de personer som även har konverterat tidigare. De kanske söker att handla igen och att rikta sig mot tidigare kunder kan visa sig vara fördelaktigt för dig då de har en högre chans att handla igen.

(ii) Strategi med nyckelord

Istället för att lägga till en publik till din nuvarande kampanj för remarketing, skapa nya kampanjer med jämförelsevis generella nyckelord. Dessa nyckelord kan vara sådana som du kanske aldrig riktat dig med via sökkampanjer. Generella nyckelord, när dem kombineras med remarketing publiken i en ny kampanj, ger lovande resultat.

(iii) Ad Copy

Istället för att skapa generella annonser för att rikta mot personer som besökte din webbsida, bör du skapa nya annonser för RLSA med fokus på din remarketing publik.

Som exempel, om någon besökte din webbsida men inte handlade något, dem bör du erbjuda en rabatt.

5. Affinity Targeting

Affinity Targeting är en form av riktning där annonsören analyserar användarens övergripande intressen, passioner, och livsstil, för att få en bättre uppfattning om deras val och intressen. Det är en form av Intressebaserad riktning.

Anledningen till att nedbrytningen av en publik är på basis av intressen, är för att Google är välinsatt i sökbeteendet hos sina användare. Det använder personers sökbeteenden, läsbeteenden och de webbsidor folk har besökt.

Google håller koll på sök- och läsbeteenden hos personerna för att visa dem bättre annonser enligt deras intressen. Genom att använda Affinity Targeting kan du visa informativa och högst användbara annonser för användarna.

Affinity indikerar inte de webbsidor som användaren för närvarande läser, istället indikerar det sidor som användaren läser eller besöker väldigt ofta.

Vad är fördelarna med Affinity Targeting?

·         Annonsörerna är inte längre beroende av den fördefinierade publiken.

·         Flera personligheter kan sättas samman för att rikta sig mot en väldigt specifik publik till din verksamhet.

·         Mer kontroll över riktningen mot kunder.

Det kan finnas tillfällen då en viss användare inte har sökt efter din produkt/tjänst, men de kan ha indikerat ett mönster som kan ha nära likhet med din produkt/tjänst. Därmed kan du rikta dig mot dessa kunder för att utöka dina chanser att få ytterligare konverteringar.

Ibland kan användaren inte ha kunskap om din produkt/tjänst, men deras aktiviteter online indikerar kraftigt att de kan vara intresserade i din produkt/tjänst.

Affinity Targeting låter dig visa upp dig framför dessa personer och ger dig en chans att öka konverteringar.

Affinity Targeting hjälper Google att visa dina annonser framför dessa personer vilka har relevant beteende avseende din produkt/tjänst.

6. Dynamic Keyword Insertion

Google AdWords erbjuder en funktion som kallas Dynamic Keyword Insertion (DKI). I detta matchas innehållet i din annons automatiskt med sökfrågan hos användaren.

Med Dynamic Keyword Insertion kan du ta vilken text som helst från landningssidan och sedan byta ut den mot vad du specificerar i URLen.

Detta kommer låta dig skapa en landningssida för ett tema kring en produkt/tjänst och därefter kan du byta ut rubriker och CTAs för att matcha nyckelord som besökaren letar efter.

Dessutom kommer det att göra dina annonser samt landningssida högst relevanta vilket övertygar Google att höja ditt Quality Score.

Hur fungerar Dynamic Keyword Insertion?

Låt oss säga att du äger en sida för en e-handel som specialiserar sig på kontorsmöbler och du vill öka din synlighet på Sidan för Sökresultat för frågor vilka anger en användares intention att köpa kontorsmöbler.

Om du har en kampanj med titeln ”Kontorsmöbler?”

Då kan du använda Dynamic Keyword Insertion för att ytterligare tilltala användaren och dennes sökfråga.

Detta kommer innefatta:

·         Köp Kontorsmöbler

·         Rabatt på Kontorsmöbler

·         Prisvärda Kontorsmöbler

Var och ett av nyckelorden ovan kommer tilltala olika typer av kunder.

Även om varje individuell kundkategori kanske inte får in ett stort antal konverteringar, att annonsera till dem alla kan hjälpa dig att få tillräckligt med konverteringar.

Vad är anledningarna till att använda Dynamic Keyword Insertion?

(i) Större relevans

Eftersom annonserna är dynamiskt uppdaterade att matcha kundens sökfråga, kommer dina annonser därför att bli direkt relevanta för den exakta sak som söks.

(ii) Ökad CTR

När de inlagda dynamiska nyckelorden matchar användarens fråga, sätter Google dem automatiskt i fet stil vilket gör dem mer synliga.

Användarna är mer troliga att klicka på dessa annonser eftersom dessa annonser indikerar större relevans. Av den anledningen, ökas CTR av DKI.

(iii) Högre Quality Score

Att få en högre Quality Score är ett av de huvudsakliga ändamålen för varje AdWords marknadsförare.

Högre relevans och ökad CTR ökar därmed din övergripande Quality Score.

(iv) Sparar tid

Att skapa annonser genom användande av Dynamic Keyword Insertion gör det mycket enklare för dig att skapa unika annonser för en hel del nyckelord.

DKI förhindrar dig från att slösa många timmar på att säkerställa att var och en av dina annonser är direkt relaterade med respektive annonsgrupp och matchar den motsvarande landningssidan.

Sammanfattning

Utrymmet för marknadsföring online växer i allt snabbare takt. Det finns många marknadsförare som använder Google AdWords för att marknadsföra sin verksamhet. För att se vilka av dina kampanjer som fungerar och vilka som inte gör det är det en bra idé att hålla koll på ROI .

ROI ger dig insikt i hur mycket du får tillbaka på din investering. Ju bättre ROI desto bättre kommer din vinst bli. Det blir därmed kristallklart att förbättring av ROI är ett av de viktigaste målen i en AdWords kampanj.

Känner man sig osäker och vill ha hjälp med AdWords finns det många digitala byråer som hjälper till med det.

5 Tips för att öka din Quality Score

Källa: adstriangle.com