Vad kostar det att göra reklamfilm?

Vad kostar det att göra reklamfilm?

Produktion i Los Angeles med Robin Stjernberg

Bra fråga som det inte finns ett exakt svar på, då inget projekt är det andra likt! Nedan kommer jag göra mitt bästa för att reda ut och besvara alla frågor som är kopplade till kostnaden för att producera film, oavsett om det är en reklamfilm, animerad film eller en casefilm.

En utav de första frågorna man ställer sig när man har bestämt sig för att producera reklamfilm är ”hur mycket kommer det att kosta?”. I samband med detta antar man ofta att det bästa sättet att ta sig an produktionskostnaderna är att spendera mindre pengar på fler reklamfilmer för att få mest bang for the buck. Man tror inte att det kommer ha någon större påverkan på kvalitén vilket ofta är fel.

Det finns många faktorer som påverkar kostnaden för videoproduktion (utrustning, team, etc.), men lösningen är inte att skapa mer innehåll av låg kvalitet. Istället bör din marknadsbudget anpassas för att producera färre, men mer effektiva och högkvalitativa filmer. Att producera flertalet filmer med låg kostnad och låg kvalitet kommer att skada varumärket. Att investera i kvalitet kan dock skapa innehåll som åldras väl och skapar värde för ditt företag. 

 • 62% är mer benägna att ha en negativ uppfattning om ett märke som publicerade en videoupplevelse av dålig kvalitet
 • 23% som har fått en videoupplevelse av dålig kvalitet skulle tveka att köpa från varumärket
 • 60% sa att en dålig onlineupplevelse online skulle avskräcka dem från att engagera sig med ett varumärke i alla dess sociala medieegenskaper
 • 57% är mindre benägna att dela en videoupplevelse av dålig kvalitet

Med det sagt gäller det naturligtvis att hålla en ändamålsenlig kvalité, allt behöver inte vara av högsta kvalité.

Så hur mycket kostar egentligen reklamfilm?

Det korta svaret är att det beror på vad som ska produceras. Videoproduktion kostar förmodligen mer än något annat innehållsmedium men det är ofta det mest effektiva. När det kommer till video får du vad du betalar för. Så om du exempelvis vill ha en högkvalitativ reklamfilm, men enbart är villig att spendera 20 000 SEK för att producera den, då kommer du inte att få det du vill ha. Vill du att folk ska titta på din reklamfilm behöver du producera en video som är värd att titta på.

Som sagt finns det många faktorer som påverkar kostnaderna för videoproduktion. En reklamfilm för ett internationellt varumärke som IKEA eller Volvo kan kosta miljontals kronor medans en animerad förklaringsfilm som ska ligga på webben för ett mellanstort företag kan kosta ca 100 000 SEK. Kostnaderna beror bland annat på vilken typ av video du behöver, inspelningsplats (location), produktionsteamet, utrustningen, mängden förproduktion, redigering, ljud och postproduktion. Ett bra sätt för att uppskatta din budget eller att få en exakt offert från ett produktionsbolag är att skriva en brief för produktionen. Den kan exempelvis innehålla när, var, vad, varför och hur du vill ha videon producerad.

De olika kostnaderna i en videoproduktion

För att komma närmre ett mer detaljerat svar på vad kostnaderna faktiskt kommer att hamna på behöver du väga in faktorerna nedan.

Typ av video:

Kostnaden för videoproduktion beror på vilken typ av video du vill producera. En animerad reklamfilm som förklarar ditt företag kräver annan kompetens än en reklamfilm med skådespelare. Ju högre kvalité du behöver, desto mer kan du förvänta dig att det kostar. Beroende på videotyp kan du också överväga om produktionen kan ske inhouse eller om den ska outsourcas.

Längd på film:

Längden på reklamfilm har inte så stor påverkan på priset som man kan tro såvida du inte jämför en spelfilm med en kort reklamfilm. Oavsett om du ska producera en reklamfilm på 30 sekunder eller tre minuter kommer produktionsteamet och utrustningen ofta att vara densamma. Det är heller inte säkert att det ens kommer att påverka efterbearbetningen såvida inte filmen behöver klippas mycket. Anledningen till det är för att det ofta tar lika många dagar för att producera materialet i båda scenarierna. Det är alltså antalet dagar för produktion och mängden efterbearbetning man behöver ta hänsyn till och inte direkt längden på reklamfilm.

Förproduktion:

Förproduktion, exempelvis konceptutveckling, skriva manus, hitta lämplig inspelningsplats, få tillstånd och planera ett körschema, kan ta upp både en del av din tid och budget. Ändras innehållet (exempelvis manuset) kommer dina videoproduktionskostnader sannolikt också att ändras. Har du resurser kan du skriva manuset internt, som vid behov sedan kan anpassas för produktionen av det produktionsbolag du samarbetar med. Vet du inte vart du ska börja erbjuder de flesta produktionsbolag denna tjänsten.

Behöver du hitta en inspelningsplats behöver du också budgetera för detta. Anlitar du ett lokalt produktionsbolag, exempelvis ett produktionsbolag i stockholm om du vill producera i stockholm, får du förmodligen mycket gratis när det kommer till att hitta en inspelningsplats då bolaget förmodligen känner till flertalet bra inspelningsplatser. För mer specifika inspelningsplatser kommer dock tid behöva läggas för att hitta rätt inspelningsplats. Ju mer tid man behöver lägga i förproduktionen, ju högre blir slutkostnaden.

Produktionsteam:

Kostnaderna för produktionsteamet beror bland annat på var kreatörerna är verksamma, marknad, utrustning och erfarenhet. Vid behov av ett mer specialiserat produktionsteam och utrustning, till exempel för VR-produktion, kan du behöva spendera mer.

Varje enskild kreatör har egna priser, men nedan finns några exempel på dagstaxor för några av de vanligare rollerna i en videoproduktion:

 • Producent: 6 000 SEK – 20 000 SEK
 • Regissör: 6 000 SEK – 25 000 SEK
 • Kameraman / A-foto / DOP: 4 000 SEK –  20 000 SEK
 • Drönarförare: 5 000 SEK – 15 000 SEK
 • Ljudtekniker: 3 000 SEK – 8 000 SEK
 • Ljussättare: 3 000 SEK – 8 000 SEK
 • Produktionsassistent: 2 000 SEK – 7 000 SEK
 • Videoredigerare: 4 000 SEK – 12 000 SEK
 • 3D-animatör: 4 000 SEK –  12 000 SEK

Behöver man anlita exempelvis skådespelare och statister, kostar det extra vilket du också behöver ta hänsyn till i din marknadsbudget. Alla produktioner behöver dock inte statister och skådespelare. Många typer av företagsfilmer, exempelvis casefilmer, använder man oftast befintlig personal och kunder. Säkerställ dock att personerna du ställer framför kameran kan leverera, det är inte enbart upp till regissören att se till att filmen blir bra.

Tid:

Alla känner till uttrycket “tid är pengar”. Det gäller även i filmvärlden. Tid är direkt kopplat till dagspriser. Ofta är det mest priseffektiva att producera utifrån hela dagar. Detta är av flera anledningar. Ofta hyr man teknik, utrustning, rekvisita etc. utifrån dagspriser, man får alltså inget prisavdrag för att man bara behöver hyra i 4h. När man anlitar en kameraman för en halv dag kommer de att debitera dig mer än hälften av deras dagstaxa (vissa arbetar bara heldagar). Detta är för att kompensera för förlorad tid och pengar när de inte kan schemalägga en andra spelning den dagen. I den mån det går, försök att planera in heldagar för att få ut så mycket av din marknadsbudget som möjligt.

Resekostnader:

Resekostnader kan i värsta fall bli lika kostsamt som själva produktionen då du fortfarande måste hyra teknik, utrustning och personal (även om det ofta är till ett lägre pris än dagstaxorna). Förutom transportkostnaderna inkluderar kostnaderna även hotell och måltider. Kan du använda ett lokalt produktionsbolag alt. ett produktionsbolag med bra kontakter på platsen du vill spela in på för att undvika resekostnaderna är det att föredra.

Utrustning:

Som vi har varit inne på tidigare kostar det att hyra teknik & utrustning, ofta per dag. Detta gäller även om du anlitar en fotograf med egen utrustning, då kommer de fortfarande att debitera dig för utrustningskostnaden även om det är inkluderat i dagspriset. Det hjälper dem att skydda sin utrustning samt att täcka de ursprungliga kostnaderna för att köpa utrustningen.
På en större inspelning kan man behöva hyra kameror, ljus, stativ, mikrofoner eller annan filmutrustning. Du kan spara pengar här genom att vara flexibel när det gäller krav på kamera och redskap (utan att tumma på kvalitén). Ju högre krav, desto högre kommer kostnaden förmodligen att bli.

Efterbearbetning:

Majoriteten av arbetet i att producera en högkvalitativ reklamfilm läggs oftast i efterbearbetningen, så budgetera väl för detta. Först kommer man vilja hitta storyn i klippningen – vanligtvis med några omgångar av feedback från beställaren. Därefter färdigställer man filmen med exempelvis färgsättning och grading. Klippare tenderar att specialisera sig i olika delar av klippningen. En klippare kan vara en duktig färgsättare medans en annan kan vara duktig på att klippa story. Därav kan du behöva olika kompetenser i efterbearbetningen – säkerställ att de du anlitar har rätt kompetenser utifrån dina behov. Innehåller filmen rörlig och/eller 3D grafik kan specifika kompetenser behöva anlitas för just det också.

Spara med frilansare:

Om du kan göra delar av produktionen inhouse – till exempel skriva manus, hitta lämplig inspelningsplats, ta fram skådespelare/statister, fixa rekvisita eller sköta klippningen, kan du sänka videoproduktionskostnaderna. Du kan då spara pengar genom att anlita ett frilansande produktionsteam (kameraman och ljudtekniker) istället för att anlita ett produktionsbolag. Har ingen i ditt team erfarenheter av hur man hanterar och leder en produktion kommer du dock troligtvis att få ett bättre resultat genom att vända dig till ett produktionsbolag och låta dem ansvara för produktionen.

Anpassa budgeten efter din marknadsföringsstrategi

När man har bättre förståelse för kostnaderna för att producera film kan det vara bra att fundera på vilka resurser man har tillgängliga samt vad man vill åstadkomma.
Vill du exempelvis attrahera nya kunder, rekrytera medarbetare eller bygga varumärke? Har du något relevant att berätta för din målgrupp? Den typen av filmer vill man oftast lägga lite mer krut på då – dels för att dem kommer synas för många men främst för att du förmodligen behöver väcka ett intresse hos någon som exempelvis inte visste att du fanns

Ska du exempelvis producera en tutorial eller förmedla information till en redan intresserad publik kan det räcka med att göra det proffsigt utan att offra trovärdighet.

Mindre företag med begränsade budgetar kan behöva acceptera lägre produktionsvärden, reklamfilm kan dock göra stor skillnad även här. Här är det viktigt att producera smart och det man verkligen har ett behov av för att räkna hem investeringen.

Oavsett vilket behov du har eller vilken typ av video du ska producera – var realistisk när det kommer till dina förväntningar. Glöm inte att du får det du betalar för. Är du inte villig att betala för en premiumprodukt kommer du troligtvis inte få en.

Hur maximerar du din budget?

Det är naturligt att känna sig avskräckt om du inte är en erfaren beställare. Nedan kommer några tips för att maximera din budget och få det mesta utav köpupplevelsen.

Först och främst bör du veta vad det är du vill åstadkomma. En stor orsak till att ett projekt inte når förväntningarna är när briefen inte är tydlig och klienten (i det här fallet du) inte kan bestämma vad de vill och ändrar innehållet under produktionens gång. Det är inget ovanligt men det medför onödiga kostnader och försämrar kvaliteten. Det är inte kul för någon utav parterna.

Välj produktionsbolag/partner noggrant och titta inte bara på priset. Det finns ofta en god anledning till att vissa debiterar mer/mindre och det finns alltid någon som kan utföra jobbet till ett lägre pris. Ett lägre pris kan dock innebära lägre kvalité vilket i slutändan är mer kostsamt än att göra rätt från början. Kolla in portföljer och referensjobb för att säkerställa att kvalitén går i linje med det du förväntar dig. Har de gjort snarlika produktioner som du efterfrågar? Se även till att de förstår dig, din bransch och marknadsföring – inte bara videoproduktion. Chansen för att budskapet går fram är större om producenten även förstår hur videon ska användas efter produktionen är klar, exempelvis i marknadsföringssyfte.

Se till att du kan vara tillgänglig och tillhandahålla de resurser som producenten behöver, ni kommer arbeta som ett team under produktionens gång. Detta kan inkludera allt från tillgång till personer, inspelningsplatser, logotyper och grafisk manual till snabb granskning av koncept, skript och nya versioner av filmen som produceras.

De flesta som arbetar i projektet vill producera en bra produkt. Kan du underlätta i deras arbete av att skapa en bra produkt kommer alla parter dra nytta av det.

Slutsats

Efter att ha producerat hundratals filmer kan man ändå se ett visst mönster när det kommer till kostnader för olika typer av produktioner. Exempel är att en 1-3 minuters företagspresentation som ska ligga på hemsidan kan kosta mellan 40 000 SEK och 100 000 SEK. En mer professionellt producerad företagsfilm kan det kosta mellan 60 000 SEK och 250 000 SEK som utgångspunkt, vilket i detta fall skulle ge dig en rimlig uppfattning om var i budgeteringsprocessen du ska börja. Det kan även vara en idé att räkna på vilka resultat du behöver uppnå för att motivera kostnaden du tänker lägga – ett verktyg för det hittar du här.

Att komma fram till priset för en specifik produktion är ofta en rådgivande process vilket är bra. Det säkerställer att produktionsbolaget blir medvetet om ditt företag och alla nödvändiga detaljer om projektet för att ge en korrekt prisuppgift. När ett projekt är definierat och man kan identifiera kostnaderna kan man behöva förhandla priser för att hitta hem. Ibland behöver man som kund släppa lite på sina krav för produktionen för att komma ned i pris och ibland kan produktionsbolaget erbjuda ett litet prisavdrag/bjuda på några timmar för att stänga affären.

Tips #1: Dela med dig av din budget

Nästan alla företag har en budget och ändå är det många företag som är ovilliga att dela budgetsiffror. Det kanske kommer från en rädsla att produktionsbolaget ska utnyttja informationen för att maximera sin vinst i alternativt i hopp om att företaget kommer att få en fantastisk affär om de inte avslöjar något. Båda parter bör sträva efter ett långsiktigt samarbete – kostar det mer än det smakar alternativt att man inte betalar tillräckligt tär det ofta på en utav parterna vilket inte är en bra grund för ett långsiktigt samarbete. Resultatet blir nästan alltid bäst när man kan säga ”Här är min budget, här är mina affärsmål, vad kan du göra för mig?”.

Du vill som sagt få den bästa lösningen, delar du inte med dig av alla verktyg för att uppnå lösningen blir det ofta inte en lika bra lösning. Det kostar både tid och pengar att leta efter nya samarbetspartners gång på gång – då är det lika bra att man lär känna varandra så bra som möjligt för ett så fruktsamt samarbete som möjligt. Om du inte lämnar en budget indikation måste produktionsbolaget gissa på en budget vilket är tidsödande (kostar pengar) för både dig och produktionsbolaget. Exempelvis kan produktionsbolaget ta fram en offert där ambitionsnivån är på tok för låg/hög i förhållande till vad du önskar, vilket gör att man måste gå tillbaka till ritbordet igen.

Tips #2: Var öppen

Många företag börjar utvecklingsprocessen med;

 1. En specifik videotyp eller stil i åtanke,
 2. Ett förberett manus och / eller
 3. Speciellt kreativt tillvägagångssätt i åtanke.

Var försiktig så att du inte baserar ditt beslut bara på priset. Se till att du vet vad som ingår i varje offert du får, det ökar din förståelse för projektet och vad som ingår i priset. Insistera på en uppdelning av budgetposterna innan du skriver på ett avtal. Detta kommer att göra det enklare att jämföra priser och tjänster från olika produktionsbolag. Vilket produktionsteam ingår i de olika offerterna? Hur många dagars arbete? Vilken slutgiltig leverans får du? Det skadar inte att lyssna på alternativa tillvägagångssätt. Produktionsbolaget du beslutar att anlita kommer förmodligen anlitas tack vare deras kunskap och expertis.

Behöver du hjälp med ett projekt?

Megapixel Group AB har genomfört hundratals projekt och producerat över tusen filmer. Vi är vana vid att sätta ihop projekt och budgetera för att maximera pengarnas värde. Vi har över 10 års erfarenhet av marknadsföring, försäljning samt videoproduktion och sätter oss gärna tillsammans med dig för att utforska hur vi genomför just ditt projekt på bästa sätt.