Pixel Magazine Vlogg – Vi återkommer

Nu drar vi igång en vlogg i Magazinet(Video blogg). Tanken med denna är att du ska få möjligheten att hänga med våra pixlar från produktionsavdelning på fältet och lära dig mer om videoproduktion. I denna vlogg får du följa med vår Creative Director Richard Frantzén och Megapixels senaste anställning ”Blomman” på rigg inför inspelning och photoshot. Vi har för avsikt att pulicera en ny video i veckan om tiden räcker till. Enjoy!