Medieplanering: den ultimata guiden

Innehåll: 

Vad är medieplanering?

Fördelar med medieplanering

Medieplanering och inköp

Processen för medieplanering

Mallar för medieplanering

Inled din Process för Medieplanering

Upptäck vikten av medieplanering och hur processen kan spara dig värdefull tid, lyfta konvertering, och öka engagemang.

För att ett företag ska lyckas idag – oavsett typ, storlek eller bransch – måste det skapa innehåll (bilder, videoklipp, informationsgrafik, meddelande i social media, poddar, etc) och dela med sig det till sin målgrupp.

Detta är en stor del av hur du ökar medvetenhet om varumärket, engagemang, konvertering samt intäkt (bland andra saker) för din verksamhet. För att inte nämna att medieinnehåll hjälper dig att sticka ut bland konkurrenter och andra företag.

Här är dock saken: det sammantagna medieinnehållet de flesta företag producerar och delar regelbundet för att förbli relevanta bland sin publik kan bli förvirrande för dem att hålla koll på, planera, organisera, distribuera och analysera.

Det bästa sättet att motverka dessa frågor är genom medieplanering.

Medieplanering: den ultimata guiden

Vad är medieplanering?

Medieplanering är processen för fastställandet av hur, när, var och varför din verksamhet kommer dela medieinnehåll med din målgrupp. Processen innefattar beslut om vilken media som skall delas via olika kanaler och plattformar för att lyfta räckvidd, engagemang, konvertering, ROI och mer.

Baserat på denna definition är det tydligt att planering har många rörliga delar – det är därför processen kan vara svår att få till rätt.

Genom att arbeta via stegen för medieplanering (vilka vi kommer täcka nedan) såväl som att implementera mallar (vi kommer diskutera dem inom kort också), kommer du hålla utmaningar angående medieplanering på avstånd.

Men till en början, om du fortfarande behöver övertygas om att en investering i medieplanering är värt din tid, låt oss se över några av de specifika fördelarna med processen.

Fördelar med medieplanering

Medieplanering hjälper dig med olika delar av innehållsskapande och distribution innefattande (men inte begränsat till):

·         Att lära känna din målgrupp på ett djupare plan så att du effektivt kan nå dem genom ditt medieinnehåll

·         Besluta vilka mediekanaler och plattformar du kommer dela på

·         Besluta timing och frekvens för media och innehåll du publicerar och delar

·         Hålla dig uppdaterad vad gäller de senaste trenderna inom media och teknologi

·         Hålla dig till din budget när du arbetar för att skapa, publicera och dela högkvalitativt och engagerande medieinnehåll

·         Utföra analyser för att mäta framgången med din process inom medieplanering

Till fördelarna med medieplanering är det viktigt att notera hur dessa processer skiljer sig från de för medieinköp – även om processerna är relaterade har de olika syften och är ofta ihopblandade med varandra.

Medieplanering och inköp

Medieplanering och medieinköp är nära relaterade och arbetar i tandem med varandra. Beroende på ditt företags storlek och din budget kan ditt team med medlemmar som planerar din media även hantera processen för medieinköp.

Så vad gör processerna unika?

Vi har redan behandlat definitionen för medieplanering – det är en process fokuserad på strategin bakom medieinnehåll som skapats, publicerats, och delats bland dina kunder och målgrupp. Media refererad till här är allomfattande, vilket betyder att den inte måste inkludera betalda annonser eller betalt innehåll.

Det är här medieplanering och medieinköp skiljer sig.

Vad är medieinköp?

Medieinköp är relaterat till betald media – oavsett om detta betyder att ditt företag köper kampanjer och annonsutrymme på olika kanaler, betalar för att dela riktade kampanjer och annonser, eller förhandlar med mediesäljare.

I en värld där ditt företag kan skapa och dela media på olika plattformar och framgångsrikt nå din publik gratis, är det tydligt att medieplanering kan ske utan medieinköp. Medieinköp kräver dock medieplanering.

Detta eftersom medieplaneringen sätter tonen och riktningen för inköpet som måste ske. När väl annonsutrymme köpts eller distributionsplanen för innehåll har förhandlats, måste det finnas en strategi (eller medieplan) för att få ut median till din målgrupp och dina kunder.

Låt oss nu granska stegen i processen för medieplanering så att du kan börja utveckla din företagsstrategi.

Processen för medieplanering

Allt eftersom du arbetar dig igenom följande process, ha i åtanke att sättet på vilket ditt företag väljer att tillämpa resultatet och slutsatser härledda från varje steg, kommer att vara unika baserat på dina behov.

1.    Utför marknadsundersökning

Det första du önskar göra när du utvecklar din medieplaneringsprocess är att utföra en marknadsundersökning. Marknadsundersökningen kommer tillåta dig att skräddarsy det innehåll som du skapar och den medieplan du tillämpar för att rikta in dig på din målgrupp och dina kunder.

Detta innebär skapande (om du inte redan har) och studerande av dina kundtyper såväl som att utveckla en förståelse för vilka din målgrupp är samt vilka dina nuvarande kunder är.

På detta vis kan du fastställa vilken media som kommer vara mest framgångsrik i att nå, genljuda med och konvertera det största antalet medlemmar i målgruppen som möjligt. Dessutom kommer det att hjälpa dig att avgöra vilka plattformar och kanaler som du kommer att dela din media genom.

2.    Sätt dina syften med medieplanering

Som med allt inom marknadsföring, är det ytterst viktigt att upprätthålla ett syfte – så att du vid utvecklandet av din medieplan har ett mål (eller några) i åtanke för att hjälpa dig att navigera processen effektivt.

Här är några exempel på syften med medieplanering som du kan ha:

·         Stärka dina korsvisa samarbeten (ex. innehåll, grafisk design, animation, video, blogg, social media) när du skapar och delar din media

·         Förbättra och strömlinjeforma publicerings- och distributionsprocessen för all media

·         Förbättra din tidsplan för mediedistribution för att försäkra att ditt innehåll delas ändamålsenligt och på rätt sätt i tid så att det är relevant för din målgrupp

·         Förstärka framgången med allt ditt medieinnehåll genom att ge det god tid att analysera dess verkan och räckvidd på din målgrupp

Säg att du exempelvis söker att skapa en medieplan för ditt innehåll på Facebook och Instagram. Ditt syfte kan vara att strömlinjeforma skapandeprocessen för innehåll rätt i tid och därefter schemalägga meddelanden på bägge plattformar i förväg. På detta vis försäkrar du dig om att meddelanden är relevanta för din publik – vilka du lärde dig om i stegen ovan – så att du kan lyfta engagemang och förbli högst i åtanke.

3.    Avgör vilken mall för medieplanering du kommer att använda

Det finns ett antal mallar tillgängliga som är enkla att använda för att hjälpa dig med din medieplaneringsstrategi, såsom redaktionella kalendermallar och mallar för strategier inom social media – vi kommer täcka in dessa alternativ och flera andra i detalj nedan.

Mallar för medieplanering finns för att bistå dig i att du förblir så ändamålsenlig och effektiv som möjligt medan du arbetar med alla aspekter av ditt medieinnehåll. De låter dig hålla allt medieinnehåll organiserat, samtidigt som du strömlinjeformar processerna för publicering och delning av medieinnehåll bland din målgrupp.

Ha i åtanke att tack vare variationen av mallar som finns tillgängliga för olika typer och delar av processen för medieplanering, kommer mallen du implementerar i din verksamhet vara unik – så var inte rädd för att experimentera med eller kombinera olika mallar.

Tillexempel, om ditt företag vill skapa en medieplan för din sociala media på Facebook samt Instagram, kan du välja att implementera en kalendermall för social media.

Den här typen av mall kommer hjälpa dig att koordinera ditt innehåll över bägge kanaler, lyfta engagemang och förbättra produktiviteten inom ditt team – och därför uppnå syftet du satte i steg två.

4.    Implementera din medieplan

Nu är det dags att implementera din medieplan. Försäkra dig om att alla parter som behöver känna till planen har de nödvändiga detaljerna för att hjälpa dig att verkställa den i enlighet.

Dessutom kan det vara fördelaktigt att dela kontaktuppgifter för personen som leder medieplaneringen på ditt företag utifall att någon har frågor eller kommentarer.

För att få en bättre förståelse för vad vi menar, låt oss titta tillbaka på vårt exempel i ovanstående steg angående din plan för social media på Facebook och Instagram.

Om du implementerar en kalendermall för social media som del av din medieplan, försäkra dig om att alla som kommer arbeta på, såväl som skapa innehålls- och publiceringsschemat för bägge plattformar har tillgång till den.

Och framför allt, se till att de som är involverade har en tydlig förståelse för vem som utgör din målgrupp (som identifierat i steg ett) såväl som vad ditt huvudsakliga syfte är för din medieplan (så som du gjorde i steg två). På detta vis är alla i linje och fokuserade.

5.    Utvärdera din framgång

Oavsett om din medieplan kretsar kring individuella meddelande på Instagram eller en månadslång, företagsomfattande kampanj, se till att mäta framgången med din plan.

Fråga dig själv och ditt team frågor såsom, ”Hjälpte denna medieplan oss att uppnå våra specifika mål?” och ”Tillförde planeringsmallarna och verktygen värde till skapandet av vår media och publiceringsprocess?”

Sättet du utvärderar din medieplans framgång bör vara direkt kopplat till din verksamhets specifika mål angående din media och ditt innehåll, teamen som skapar media, och värdet du hoppas få ut från median (ex. lyfta konvertering, engagemang, intäkter, etc.)

Låt oss titta tillbaka på vårt exempel ovan en sista gång. Tänk på om din innehållsplan på social media och din kalendermall som du implementerade, har eller inte har hjälpt dig nå din målgrupp och uppfyllde syftet du satte.

Fråga dig själv om din medieplan hjälpte eller inte hjälpte dig att lyfta engagemang på de plattformar för social media som du fokuserade på, såväl som samarbetet och koordinering var effektivare för att öka produktiviteten över teamet.

Härefter, låt oss granska några tillgängliga hjälpmedel för att göra din process inom mediehantering enklare.

Mallar för medieplanering

Det finns ett överflöd av mallar tillgängliga för medieplanering på nätet som du kan köpa eller ladda ner gratis. Den bästa biten med att använda mallar för medieplanering är att du kan skräddarsy och anpassa dem för dina specifika verksamhetsbehov och mål.

Beroende på mjukvaran för media som din verksamhet använder, såsom HubSpot’s (gratis) CRM, Marketing Hub, eller SproutSocial, kan det finnas anpassningsbara mallar för planering inkluderade (liknande denna meny med alternativ som HubSpot erbjuder).

Du kan även välja att skapa egna mallar med hjälp av Google Sheets eller liknande program.

Oavsett val, hur du väljer att implementera och använda mallar för medieplanering kommer vara unikt för din verksamhet och dina behov – så var inte rädd för att modifiera dina mallar över tid allt eftersom dina mål utvecklas eller din verksamhet och publik växer.

Typer av mallar för medieplanering

För att hjälpa dig att komma igång är här en lista på vanliga typer av mallar för skapande och planering av media.

(Klicka på länkarna för att skickas till en associerad resurs för mallar.)

Du kan använda en eller flera mallar för media baserat på dina behov. Kom ihåg, det finns inget rätt eller fel svar vad gäller vilken mall du skall använda – det handlar om preferens och vad som fungerar bäst för din verksamhet.

·         Använd en mall för medieplanering för att organisera dina betalda medieinsatser och utgifter på en visualiserad plats.

·         Använd en mall till din strategi för social media för att rikta in ditt medieinnehåll med din publik på ett sätt som tillhandahåller värde för din verksamhet.

·         Använd kalendermall för social media för att enkelt, organiserat, hanterbart och effektivt anpassa en tidsplanering då du kommer dela dina meddelanden på social media.

·         Använd en redaktionell kalendermall för att planera och optimera allt marknadsföringsrelaterat innehåll du publicerar och delar, inklusive bloggar, social media och kampanjer.

·         Använd en mall för bloggposter för att förenkla ifyllning av luckor och börja skriva engagerande, relevant och välorganiserat blogginnehåll för din målgrupp (allt medan du undviker skrivkramp!).

·         Använd en mall för design av e-bok för att ta bort gissningsarbetet med hur man gör en professionell, iögonfallande och snygg e-bok samtidigt som du besparar dig själv tid.

·         Använd en mall för informationsgrafik i PowerPoint eller Illustrator för att snabbt anpassa sättet du presenterar data, delar insikter och marknadsför erbjudande, på ett sätt att det ser ut och känns professionellt.

·         Använd en mall för analys och rapportering för excel, PowerPoint och Google Drive för att göra processen att plocka ut, organisera och dela data enklare oavsett vilka värden du spårar.

·         Använd en budgetmall för att hantera och granska dina utgifter och budget med Excel eller Google Sheets.

·         Använd en mall för marknadsföring för att hjälpa dig att planera och hantera marknadsföringskampanjer på ett sätt som säkert kommer att konvertera medlemmar i din målgrupp till leads och kunder.

Inled din process för medieplanering

Medieplanering är en grundläggande del av din verksamhets förmåga att framgångsrikt skapa, publicera och dela medieinnehåll. Det är hur du strömlinjeformar kommunikation korsvis över teamen och samarbetar runt din media såväl som försäkrar att den delas med din målgrupp rätt i tid.

Så arbeta dig igenom stegen för processen gällande medieplanering och välj vilka mallar du kommer använda för att börja nå och konvertera fler i din målgrupp.

Mer om hur du skapar en digital marknadsstrategi


Källa: hubspot.com