Facebookannonsering blir billigare i samband med börsras och högre antal bekräftade covid 19 fall.

Annonserar du på Facebook? Då når detta dig kanske inte som en nyhet. Under pågående situation är det många företag som befinner sig i en tuff prövning. Om ditt företag har hög spend i andra kanaler än Facebook och inte riktigt kommit igång med kontinuerlig Facebookannonsering så kan det vara bra att känna till att Facebookannonsering just nu blir billigare och billigare. Om den data Megapixel Group har fått ta del av stämmer sjunker alltså kostnaden för exponering (CPM) på Facebook. Datan kommer från Joakim Bordier som gjort en analys av korrelationen mellan sina uppdragsgivares spend på Facebook och tillgänglig data från börsen och organisationen WHO som rapporterar siffror king corona-utvecklingen.

Branschkollegorna Twigeo står bakom grafen ovan som tydligt visar korrelationen mellan covid 19, börsen och CPM-priserna på Facebook och vi kan inte annat än att hålla med om att grafen visar en tydlig korrelation med hur de senaste dagarnas event har en påverkan på CPM för facebookannonsering.

Vi har pratat med Joakim Bordier ägare av Twigeo för att höra vad han har att säga om deras insikter.

Vi har jämfört CPM-marknadspriset på Facebook vi ser hos våra globala kunder med Dow Jones Industrial Average (DJIA) för 2020. Att vi ser en korrelation mellan facebookannonsering och börsen är inte konstigt. Men att det är en så pass tydlig korrelation som vi ser i grafen är förvånande. Det är troligtvis också så att vissa annonsörer ser en ännu större dipp i försäljning. Hur tolkar man detta? Det är helt klart billigare att köpa media just nu, men annonsörer och produkter måste anpassa sitt budskap och sina annonser till rådande världsläge. Det är antagligen guldläge för vissa annonsörer i vissa branscher, om man nu väljer att utnyttja det eller inte är självklart upp till var och en.

Joakim Bordier, grundare, Twigeo

Det råder inga tvivel om att det är mycket som känns osäkert under rådande situation och det stämmer att valet är fritt huruvida man vill dra nytta av de lägre priserna under dessa omständigheterna.

Facebook är en stark plattform bland de sociala medierna och kanske är det möjligheter som just denna utveckling, som kan vara räddningen för många SME bolag just nu. Flertalet företagare som Megapixel Group fört dialog med i veckan känner sig osäkra kring hur stor ekonomisk effekt detta kommer leda till, många nämner att de ser ett förändrat beteende hos beställarna och befintliga kunder. Mindre leads, mindre trafik och mindre ordrar är några av sakerna som nämns återkommande i våra dialoger. Ingen av företagen vi varit i kontakt med har haft totalt avbrott i försäljningen. Det finns alltså fortfarande potentiella kunder där ute som produktivt arbetar med siktet framåt och är redo att anlita expertis, beställa din produkt och bygga samarbeten. Alltså kan de lägre kostnaderna för Facebookannonsering vara ett värdefullt verktyg just nu om det är torka på nya leads i ditt CRM.

Allabolag.se’s lista över inledda konkurser är oroväckande och ger en annan bild än den vi fått från våra dialoger. Antalet registrerade konkurser är betydligt högre än vanligt de senaste dagarna och det ser ut som att restaurangägarna är de som har det tuffast just nu. Även konsultbolag, byggbolag och andra bolag vars affär till stor del bygger på att debitera tid har det kämpigt.

För dig som vill ha mer information inför att påbörja en förflyttning av medel i mediabudgeten kan det vara en bra idé att ta del av företaget eMarketers värdefulla marknadsinformation och tankar kring det nuvarande marknadsföringsklimatet. I det senaste poddavsnittet på SoundCloud från eMarketer diskuteras bland annat hur stor andel av den globala ad spenden som kan förflyttas eller utebli i olika kanaler baserat på hur länge covid 19 sätter stopp för fysiska sportevengemang och andra event som vanligtvis marknadsförs hårt online.

Om du som läser detta inlägg känner restaurangägare som har det tufft nu, rekommenderar vi att länka ihop dessa med Shahjahan Yousuff Khan. Han finns på Linkedin. Shadde som han också kallas för, driver ett initiativ just nu för den mest utsatta gruppen i näringslivet i Sverige och kanske kan vara till hjälp.

Vi vill även passa på att uppmana våra läsare att vara extra källkritiska och inte låtas skrämmas av medias rapportering. Världen gemensamt står inför en prövning och precis som vi tog oss igenom svininfluensan, sars och finanskrisen, så kommer vi att ta oss igenom corona. Oavsett konsekvenserna. Bidra med din expertis för att förbättra för din omgivning, håll huvudet högt och fortsätt göra det du är bra på.

PS. Tvätta händerna.