Hur du skapar en strategisk marknadsföringsprocess: 5 steg för framgång

Vad är en strategisk marknadsföringsprocess?

Problem att känna till

Att bryta ner det: steg till framgång

Tips för att guida dina insatser: slutliga funderingar

Ditt företags marknadsföringsprocess kan bära eller brista vad gäller positionering av varumärke samt kundlojalitet. Din strategiska process är vad som vägleder dina övergripande marknadsföringsinsatser. Den försäkrar att du riktar in dig mot rätt publik samt hjälper dig att hålla ett vaksamt öga på dina mål samt inriktning. Den ger ett genomförbart sätt att mäta status och framgång på dina initiativ.

Om ditt företag inte tagit sig tid att fullt ut planera och kartlägga sin marknadsföringsprocess är risken att du missar att dra fördel av din marknadsföringsnisch och hamnar efter inom din bransch ytterst verklig.

Hur du skapar en strategisk marknadsföringsprocess: 5 steg för framgång

Vad är en strategisk marknadsföringsprocess?

En strategisk marknadsföringsprocess är precis vad det låter som – det är en plan som lägger fram alla element kopplade till och som får effekt av dina marknadsföringsinitiativ. Vi kommer att gå närmare in på det i detalj om en liten stund, men en marknadsföringsprocess bör täcka saker såsom:

·         Ditt företags uppdrag, mål och syfte (och dessa saker är alla inte detsamma – lär dig mer angående definiering av dina mål samt syften och skillnaden mellan dem).

·         Styrkor, svagheter, möjligheter och hot som påverkar marknadsföringen av ditt varumärke.

·         Din målgrupp och specifika behov för denna grupp.

·         De nödvändiga resurserna och distributionskanalerna som du kommer att använda för att genomföra dina planer och stödja marknadsföringsinitiativ.

·         Genomförbara, mätbara tal som ger en tydlig bild av hur det ligger till med insatser enligt processen samt hur framgångsrikt utåtriktad verksamhet och interaktion med kunder har skett.

Din marknadsföringsprocess gäller inte enbart ditt eget varumärke, utan även din positionering inom din bransch. Det är handlingsplanen som driver dig fram inom din unika marknad och hjälper dig skapa värdefulla, upplevelserika kontakter med din målgrupp.

Problem att känna till

Det finns en hel del rörliga delar i en strategisk marknadsföringsplan och det är ofta en något komplex samt involverande process som kommer innefatta en rad olika företagsintressenter. Men belöningen för dessa insatser – avsevärt förbättrade interaktioner med kunder, ledarskap inom marknadsföringssektorn, ökade vinster och mer – är väl värda tiden samt resurserna.

Med det sagt finns några få hinder som marknadsföringsintressenter och deras team bör känna till:

·         Antaganden utan validerad uppbackning: Det finns ett gammalt talesätt om att göra antaganden och när det kommer till din strategi för din marknadsföringsprocess stämmer detta ordspråk verkligen. Det är viktigt att inte anta något – från din målgrupps behov till dina interna resurser samt förmågan för din egen arbetsstyrka.

Backa upp allt med efterforskning och due diligence för att undvika att positionera dig och ditt team i fel riktning.

·         Otydliga planer, brist på väldefinierad strategi: En av de enda saker värre än antaganden är otydlighet. De i spets för skapandet av den strategiska marknadsföringsprocessen bör vara säkra på att alla element inkluderade är väldefinierade i detalj och att faktorer såsom mål inte exempelvis är förväxlade med syften.

·         Brist på resurser: Kommer du ihåg då vi (precis) talade om att inte göra antaganden sträcker sig till ditt eget interna teams förmåga? Att inse att du inte har resurserna du trodde dig ha kan verkligen dämpa dina ansträngningar och påverka hela strategiplanen. Att skapa din marknadsföringsprocess ger dig dock den perfekta möjligheten att identifiera alla områden där det brister internt, såväl som strategiska sätt för att överbrygga dessa klyftor.

Att bryta ner det: steg till framgång

Eftersom varje företag samt behov för dess målgrupp är unika, är det väsentligt att ha i åtanke att inga två strategiska marknadsföringsprocesser kommer se likadana ut. Din kan innefatta några extra steg med tanke på beskaffenheten för dina kunder eller produkten och tjänsten du erbjuder.

Här är dock några viktiga steg som är livsviktiga för varje effektiv marknadsföringsprocess:

Steg ett: planera ditt uppdrag, mål och syften

Innan du gör något annat måste dina ledare för marknadsföring och intressenter sätta sig ner och definiera ditt företags uppdrag, och de mål samt syften vilka kommer driva på din strategi för marknadsföring.

Om ditt företag redan har en fastställd verksamhetsidé, gratulerar! Då ligger du redan före.

Din verksamhetsidé bör nudda och vara införlivad i varje steg du tar som företag, och det innefattar definitivt marknadsföring. Om du inte har en verksamhetsidé ännu, då är det dags att skapa en. Den bör förklara varför din organisation existerar, varför den bedriver affärsverksamhet och hur den stödjer samt drar nytta av sina kunder. En del verksamhetsidéer är ambitiösa och motiverande, andra mer formella i sitt förhållningssätt. Försäkra dig om att din verksamhetsidé matchar ditt företags intention och kultur.

Därefter bör du kartlägga de målsättningar och syften som kommer att bli ekrarna i hjulet som är din marknadsföringsprocess. Allt eftersom du planerar dessa delar, kom ihåg, var SMART angående det hela. Det betyder, dina mål bör vara:

·         Specifika (Specific)

·         Mätbara (Measurable)

·         Uppnåbara (Achievable)

·         Realistiska (Relevant)

·         Tidsbundna (Time bound)

Steg två: Analysera positionering inom bransch

Med din verksamhetsidé, målsättningar och syften kartlagda är det dags att blicka utåt och se var ditt företag ligger i förhållande till hela branschen, såväl som hur det är positionerat mot nuvarande kunder. Detta steg innefattar två väsentliga strategier. SWOT-analys, och en titt på positionering inom din bransch.

SWOT står för:

·         Strengths (Styrkor), eller de saker ditt företag utför väl i jämförelse med konkurrenter.

·         Weaknesses (Svagheter), eller de faktorer som kan hålla din organisation tillbaka från framgång på marknaden.

·         Opportunities (Möjligheter), inklusive de externa element såsom trender vilka skulle kunna skapa potential för ny affärsverksamhet eller inkomstkällor.

·         Threats (Hot), eller de externa faktorer (ekonomiska, politiska, tekniska, etc.) som kan skapa hinder för ditt företag.

Där SWOT fokuserar på interna faktorer och externa element för marknaden, söker positionering bättre definiera sätten på vilket ett varumärke uppfattas i jämförelse med sina konkurrenters genom kundens ögon. Som Braftons Dominick Sorrentino förklarade fokuserar positionering av varumärke på skapandet av en tilltalande varumärkesidentitet som etablerar ett minnesvärt intryck hos kunder.

Som exempel; en bilförsäljare inom segmentet exklusiva bilar som önskar positionera sig själv som en säljare av lyxfordon, kommer söka använda vissa ord och bildspråk i sin marknadsföring för att skapa en specifik känsla kring varumärke bland sin målgrupp. Det är viktigt att beakta hur dina nuvarande och potentiella kunder uppfattar ditt företag, och om det är några förändringar du bör göra för att skapa din idealiska varumärkesbild.

Steg tre: etablera en taktik för marknadsföring

Gör en ansträngning i förväg vad gäller planeringen av ditt uppdrag, mål och syften, såväl som din position på marknaden och sätten som du uppfattas av kunderna. Detta kommer sätta dig i rätt riktning för att etablera de faktiska taktikerna och kampanjerna du kommer att använda för att driva din marknadsföring av varumärket.

Under detta steg bör ditt marknadsföringsteam vara säkra på att ha din marknadsföringsmix i åtanke, baserat på de 4 P:n inom marknadsföring av E. J. McCarthy. Även om dessa först skapades redan 1960, är de fortfarande mycket relevanta idag. De innefattar:

·         Product (Produkt): De artiklar eller tjänster ditt varumärke erbjuder som svar mot kundens önskan och behov.

·         Price (Pris): Kostnaden för produkten och värdet tillhandahållet till kunden.

·         Promotion (Marknadsföring): De insatser du gör inom marknadsföring och använder för att stödja produkten, inklusive specifika budskap för att rikta dig mot din publik.

·         Place (Plats): Här är var dina distributionskanaler kommer in. Detta P syftar på den fysiska eller digitala distributionskanal som ger tillgång till dina marknadsföringsmaterial, marknadsföringsbudskap och möjliggör försäljning.

Att överväga dina distributionskanaler är ett absolut nödvändigt steg, särskilt inom det nuvarande landskapet vad gäller marknadsföring, Din situationsanalys och positionering informerar om din produkt samt ditt budskap, och ditt marknadsföringsteam bör även försäkra att de väljer den rätta kanalen för distribution enligt:

·         Din varumärkesbild,

·         Behov hos målgrupp, och

·         Den specifika taktiken för marknadsföring vilken utförs som del av din nuvarande kampanj.

Steg fyra: sätt din process i arbete

Med all nödvändig planering på plats är det dags att genomföra din taktik och process. Detta steg kommer få dig och ditt marknadsföringsteam att:

1.      Skaffa resurser, inklusive nödvändig finansiell uppbackning och experter inom området, då det är nödvändigt

2.      Utveckling av tidsplaner, för varje taktik och kampanj. Var så specifik som möjligt med dessa uppgifter för att försäkra dig om att de kan uppfyllas effektivt.

3.      Utför processen.

Du gjorde din due diligence, nu är det dags att rulla upp dina ärmar och börja jobba!

Steg fem: utvärdera, modifiera, upprepa

Denna fas är var många organisationer gör ett kritiskt felsteg. Det är viktigt att ha i åtanke att din strategiska marknadsföringsprocess kommer vara en pågående insats – du bör kontinuerligt söka efter ställen att förbättra och utöka planen.

När du väl verkställt dina marknadsföringsstrategier och taktiker är det dags att göra en återblick på dina definierade mål samt syften, och mätetalen du skapade tillsammans med dessa enligt din SMARTA planering. Dessa kommer vara livsviktiga när det gäller att bistå dig att mäta den övergripande framgången för dina insatser enligt din verksamhetsidé och dina mål.

Tips för att guida dina insatser: slutliga funderingar

Allt eftersom du och ditt team arbetar er igenom ovanstående steg är här några bra tips att ha i åtanke:

·         Snåla inte med din efterforskning. Vikten av element såsom marknadsstatistik, detaljer för affärscykel och väldefinierade kundtyper kan inte underskattas.

·         Beakta det kortsiktiga, planera för det långsiktiga. Snabba vinster kan vara viktiga för att nå uppmärksamhet från din målgrupp och för att motivera ditt interna team. Men du bör även införliva långsiktiga mål samt syften vilka är i linje med de huvudsakliga koncepten i din verksamhetsidé.

·         Var enkel och exakt. Inkludera alla relevanta detaljer som medlemmarna i teamet kommer att behöva för att utföra de aktiviteter och taktiker du skapat som del av din strategi för marknadsföringsprocessen. Jobba för att försäkra att där finns fullständig tydlighet och inget utrymme för misstolkning.

·         Var rimlig och resonlig. Här är var beaktande av ditt interna teams kompetens spelar in. Om du inte har de interna resurserna eller den nödvändiga expertisen för att stödja dina planer, då kan det vara tid att beakta samarbete med en expert för att försäkra dig om att dina förväntningar kan matcha dina mål och eventuella prestationer.

Din strategiska marknadsföringsprocess tillhandahåller en nödvändig handlingsplan för att bilda värdefull kontakt med kunder och cementera ditt varumärke i den perfekta nischen inom din marknad. Slösa inte ett enda ögonblick till på att krångla med odefinierade och obestämda marknadsföringsinitiativ – ge dig ut och erövra din bransch.

7 viktiga steg för att planera och utföra en lyckad marknadsföringskampanj

Källa: brafton.com