"Creativity is intelligence having fun." - Albert Einstein“Creativity is intelligence having fun.”
– Albert Einstein
Sorry love, we're loading stuff...
REC 00:00:00 0000-00-00 ISO 200 F 2.7 4K 25 FPS

Management consulting

Megapixel Group
Management Consulting

Megapixel Group Management consulting’s konsultverksamhet behandlar strategiskt viktiga frågeställningar och hjälper din företagsledning i projekt kopplade till marknadsinsatser och kundstocksförvärv. Vi strävar efter ständig förbättringar i affär och kan hjälpa till att tillämpa de internationella etiska regler och den professionella kompetens som krävs för lyckade marknadsinsatser och kundstocksförvärv. Vårt yttersta syfte är att se till att stödja ledningen i utmanande situationer. För detta arbete utvecklas en mängd olika modeller och metoder. Allt från nulägesanalyser och åtgärdsförslag till mer handfasta metoder där konsulterna arbetar sida-vid-sida med ledaren utifrån en strukturerad arbetsmodell.

Management konsulter för medelstora och stora bolag.

Reinvent & accelerate your marketing

Vi är din externa marknadsavdelning

Megapixel Group anlitas för att hjälpa företag med att planera och genomföra kraftfulla strategier samt aktiviteter som genererar den förflyttning du önskar.

Mer om företaget.

Vi är mer än management konsulter


Referenser.

Några av våra vänner

Begär offert.

Beskriv enligt bästa förmåga vad du vill ha hjälp med

    Megapixel Group
    Management Consulting
    Letar du efter jobb eller uppdrag? Ansök här:
    https://goo.gl/forms/PEv5588feJgwaSxA2