Så lägger du upp en vinnande strategi för influencer marketing

Idag är många bekanta med begreppet influencer marketing som går ut på att företag samarbetar med influencers för att nå ut till en större publik. För att lyckas med influencer marketing är det viktigt att ha en strategi med en tydlig plan för hur uppsatta mål ska uppnås. Frågan hur en effektiv strategi för influencer marketing läggs upp återstår dock, och det ska vi ta en närmare titt på nu.

Begränsa och fastställ ditt mål

I början av en kampanj är det viktigt att fastställa vad man vill åstadkomma genom att definera målet. När det sedan är dags att ta fram en lämplig strategi gör ett tydligt mål det lättare att nå dit. Målet med en kampanj kan variera och beror helt och hållet på varumärkets prioriteringar inför kampanjtillfället. Det man vill uppnå kan till exempel vara brand awareness där allt fler människor känner igen ditt varumärke. Målet kan också vara att bygga upp en större målgrupp genom att få fler följare eller prenumeranter eller en strävan efter ett ökat engagemang i form av fler gillningar och kommentarer på dina inlägg. Det kan även handla om en ökad försäljning eller en stärkt kundlojalitet där fler människor känner ett genuint intresse för ditt varumärke. 

Det finns inget som säger att en och samma kampanj endast kan bygga på ett mål, om du känner dig trygg i att addera fler än ett så gör det. Du vet med största säkerhet vad som passar ditt varumärke bäst utifrån den situation ni för tilfället befinner er i.

Besluta vilken typ av strategi som passar din kampanj

När du definerat ditt mål är det dags att komma fram till vilken typ av strategi du bör följa för att uppnå det uppsatta målet. Precis som med målet eller målen med en kampanj så finns det också ett flertal olika tillvägagångssätt när det kommer till genomförandet av en den. Samarbetet mellan dig och influencerna kan se ut på många olika sätt.

För att nämna några alternativ kan du bland annat fokusera på sponsrat innehåll, tävlingar, giveaways eller affiliates. Om du väljer att arbeta med sponsrat innehåll betalar du en influencer för att denne ska visa upp ditt varumärke i hans eller hennes sociala kanaler. Som företag kan du till exempel designa din egen tröja och trycka den med din logotyp eller ditt företagsnamn och sedan skicka den till en influencer som har den på sig i en bild på Instagram, sin blogg eller i ett klipp på Youtube. En strategi som bygger på tävlingar och giveaways går istället ut på att du som företag anordnar en tävling. Influencerns uppgift blir då att öka kännedomen om detta och locka fler deltagare genom att till exempel dela en länk eller “pusha” för tävlingen på andra sätt. Vid affiliate-marknadsföring ger du som företag ut en särskild kod till influencern som han eller hon kan dela med sig av på sina sociala medier. Influencern får sedan en viss procentandel som bygger på den försäljning som koden genererat.

Utöver detta är det givetvis viktig att hela din organisation arbetar på ett strukturerat sätt och att samtliga vet vad som förväntas av dem. Det underlättar mycket för medarbetare om den person som varit i kontakt med influencern fört anteckningar om det de kommit överens om. På så sätt behöver inte ännu en kollega kontakta influencern för att fråga samma sak. För ett professionellt intryck handlar det alltså om att vara tydlig och konsekvent i kontaken med influencers för att samarbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt.

Fastställ målgrupp

Att fastställa vilka du vill att din kampanj ska nå ut till, det vill säga din målgrupp, är en viktig del. Här gäller det att ta reda på detaljerad information kring din publik. Ett förslag är att skapa en persona, en fiktiv person som tillskrivs samma egenskaper som ditt varumärkes idealkund. En välarbetat persona hjälper dig att sätta dig in i målgruppens situation och gör det lättare att förstå dess behov och utmaningar.

Hitta relevanta influencers

Det finns olika tillvägagångssätt för att hitta lämpliga influencers till din kampanj. Ett sätt att göra det på är genom att använda backlinks. Backlinks hjälper dig att hitta webbplatser som eventuellt skulle kunna ha ett stort inflytande i och med att de når ut till din målgrupp. Ett annat alternativ när det kommer till att hitta rätt influencers är att utgå ifrån ämne. Allt du behöver göra då är att söka på nyckel- ord och termer som är kopplade till den bransch eller ämne du vill nå ut till och influera. På många sociala medier kan du dessutom söka på hashtags. Genom att ange relevanta sökord kan du få många bra resultat.

När du väl har hittat ett antal influcensers med potential är det viktigt att du kvalificerar dem och dess följare. Du måste försäkra dig om att de matchar ditt varumärke och målet för din kampanj. För att lyckas med din kampanj är det av stor vikt att samarbetet mellan dig och de influencers du väljer att arbeta med upplevs trovärdigt, utåt sett. Av denna anledning kan det därför vara värdefullt att välja att samarbeta med influencers med en mindre publik så länge de når ut till rätt målgrupp, hellre än influencers med ett större följarantal men där följarna är irrelevanta för ditt varumärke. Att hitta rätt publik är med andra ord grundläggande.

Mät och analysera dina resultat

När du genomfört din influencermarknadsföringskampanj är det viktigt att följa upp resultaten för att kunna analysera dem. Det gäller att ta reda på om det uppsatta målet eller målen med kampanjen har uppfyllts. Det finns olika mätvärden att ta till, beroende på vad syftet med kampanjen varit. 

Om målet var att nå en starkare brand awareness kan det du till exempel ta hjälp av data som rör hemsidan i form av webbtrafik och sidvidningar. I det fall där målet varit att bygga en större målgrupp kan du förslagsvis ta en närmare titt på antalet följare på sociala kanaler samt opt-ins. Opt-ins handlar om att personer gett ditt företag tillstånd att skicka information till dem om kampanjer, nya produkter eller liknande. Ökat engagemang kan mätas med hjälp av kommentarer och delningar till exempel. Har engagemangsgraden stigit? Om målet med kampanjen var att öka försäljningen går det att studera intäkterna och om målet var att stärka kundlojaliteten går det till exempel att undersöka antalet återkommande kunder och de betyg och kommentarer som en del kunder lämnar. 

När du har mätt och analyserat dina resultat bör någon på företaget ta kontakt med influencers och boka in någon typ av uppföljningskommunikation. När ni talas vid kan ni ta upp saker som rört samarbetet mellan parterna, insikter, resultatet och eventuella framtida samarbeten. Då det är gjort är det också viktigt, för fortsatt utveckling, att reflektera kring företagets egna agerande gällande kampanjen för att försöka komma fram till vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Lär dig av dina misstag och ta dina framgångar med dig för att kunna planera ännu bättre influencermarknadsföringsstrategier i fortsättningen.

Ett begränsat och definerat mål, en tydlig strategi anpassad efter kampanj, en fastställd målgrupp, relevanta influencers för ämnet och bra uppföljning av resultaten är alla delar som måste fungera för att du ska lyckas med din strategi för influencer marketing. Hur väl du lyckas få ihop de här delarna är det som avgör om du blir en vinnare eller inte. Bra planering och en konkret struktur är med andra ord A och O. 

SEO Nybörjarguide

Välkommen till din inlärningsresa om SEO!

Du får ut som mesta av den här guiden endast om din önskan att lära dig sökmotoroptimering (SEO) överträffas av din villighet att utföra och testa koncept.

Den här guiden är utformad för att beskriva alla viktiga aspekter av SEO. Från att hitta termer och fraser (nyckelord) vilka kan generera kvalificerad trafik till din webbplats, till att göra din webbplats vänlig för sökmotorer, att bygga länkar och marknadsföra det unika värdet i din webbplats.

Världen inom sökmotoroptimering är komplex och ständigt föränderlig, men du kan lätt förstå grunderna och även med lite SEO-kunskap kan det göra en stor skillnad. Gratis SEO-utbildning är också allmänt tillgänglig på webben, inklusive i guider som denna!

Kombinera denna information med lite övningar och du är på god väg att bli skicklig inom SEO.

Grunderna i sökmotoroptimering

Har du någonsin hört talas om Maslows behovshierarki? Det är en teori inom psykologi som prioriterar de mest grundläggande mänskliga behoven (såsom luft, vatten och fysisk tillhörighet) framför mer avancerade behov (såsom uppskattning och social tillhörighet). Teorin är att du inte kan uppnå behoven högst upp utan att säkerställa att de mer grundläggande behoven uppfylls först. Kärlek spelar ingen roll om du inte har mat.

Med hjälp av denna nybörjarguide kan vi följa dessa sju steg till framgångsrik SEO:

1. Genomsök tillgänglighet så att sökmotorer kan läsa din webbplats

2. Tilltalande innehåll som svarar på sökarens fråga

3. Nyckelord optimerade för att locka sökare och motorer

4. Fantastisk användarupplevelse inklusive snabb laddningshastighet och övertygande UX

5. Innehåll värt att dela som belönas med länkar, citat och ranking

6. Titel, URL och beskrivning för att locka hög CTR i rankningen

7. Snippet / schema markup för att sticka ut i SERPer

Vi kommer att lägga tid på var och ett av dessa områden i den här guiden, men vi ville introducera det här eftersom det ger en överblick hur vi strukturerade guiden som helhet.

Utforska kapitlen …

Kapitel 1: SEO 101

Kapitel 2: Hur sökmotorer arbetar: crawling, indexering och ranking

Kapitel 3: Efterforskning av nyckelord

Kapitel 4: On-page SEO

Kapitel 5: teknisk SEO

Kapitel 6: Länkbyggande och etablering av auktoritet

Kapitel 7: Spårning av SEO prestanda

Kapitel 1: SEO 101

Vad är SEO, och varför är det viktigt?

Välkommen! Vi är glada över att du är här!

Om du redan har en gedigen förståelse för SEO och varför det är viktigt kan du hoppa till kapitel 2 (även om vi fortfarande rekommenderar att man skummar över bästa praxis från Google och Bing i slutet av detta kapitel; de är användbara uppdateringar).

För alla andra hjälper detta kapitel att bygga din grundläggande SEO-kunskap och självförtroende när du går vidare.

Vad är SEO?

SEO står för ”sökmotoroptimering.” Det är ett sätt att öka både kvaliteten och kvantiteten på trafik för webbplats såväl som exponering för ditt varumärke genom kostnadsfria (även känt som ”organiskt”) sökmotorresultat.

Trots förkortningen handlar SEO lika mycket om människor som om själva sökmotorerna. Det handlar om att förstå vad människor söker på nätet, de svar de söker, orden de använder och vilken typ av innehåll de vill konsumera. Genom att känna till svaren på dessa frågor kan du ansluta till de människor som söker efter de lösningar du erbjuder online.

Om känna till din publiks avsikt är ena sidan av SEO-myntet, då är den andra att leverera det på ett sätt som sökmotor kan hitta och förstå. I den här guiden förvänta dig att lära dig göra båda.

Grunderna för sökmotorerna

Sökmotorer är svarsmaskiner. De söker igenom miljarder delar innehåll och utvärderar tusentals faktorer för att avgöra vilket innehåll som mest troligt kommer att besvara din fråga.

Sökmotorer gör allt detta genom att upptäcka och katalogisera allt tillgängligt innehåll på Internet (webbsidor, PDF-filer, bilder, videos o.s.v.) via en process som kallas ”genomsökning och indexering”, och därefter sortera det efter hur bra det matchar frågan i en process vi refererar till som ”rankning”. Vi kommer att behandla genomsökning, indexering och ranking mer detaljerat i kapitel 2.

Som vi nämnde tidigare är organiska sökresultat de som tjänas genom effektiv SEO, inte de som betalas för (d.v.s. inte reklam). Dessa brukade vara lätta att upptäcka – annonserna var tydligt märkta som sådana och de återstående resultaten hade vanligtvis formen av ”10 blå länkar” listade nedanför dem. Men med hur sökningen har förändrats; hur kan vi notera organiska resultat idag?

Idag är sökmotorers resultatsidor – ofta kallade ”SERP” – fyllda både med mer annonser och mer dynamiska organiska resultatformat (kallat ”SERP-funktioner”) än vi någonsin sett tidigare. Några exempel på SERP-funktioner är snippets (eller svarboxar), Folk Frågar Även Efter rutor, bildkaruseller, etc. Nya SERP-funktioner fortsätter att dyka upp, främst drivna av vad folk söker.

Om du till exempel söker efter ”Göteborg väder” ser du en väderprognos för staden Göteborg direkt i SERP istället för en länk till en webbplats som kan ha den prognosen. Och om du söker efter ”pizza Göteborg”, ser du ett ”lokalt paket” resultat som består av pizzaställen i Göteborg. Bekvämt, eller hur?

Det är viktigt att komma ihåg att sökmotorer tjänar pengar på reklam. Deras mål är att bättre lösa sökarnas frågor (inom SERP), att locka tillbaka sökarna tillbaka och att hålla dem längre på SERPerna.

Vissa SERP-funktioner på Google är organiska och kan påverkas av SEO. Dessa innefattar snippets (ett framhävt organiskt resultat som visar ett svar i en ruta) och relaterade frågor (t.ex. ”Folk Frågar Också Efter” -ruta).

Det är värt att notera att det finns många andra sökfunktioner vilka även om de inte är betald reklam, vanligtvis inte kan påverkas av SEO. Dessa funktioner har ofta data från egna datakällor, till exempel Wikipedia, WebMD och IMDb.

Varför SEO är viktigt

Samtidigt som betald reklam, sociala medier och andra onlineplattformar kan generera trafik till webbplatser, drivs huvuddelen av onlinetrafiken av sökmotorer.

Organiska sökresultat täcker mer digital arkitektur, verkar mer trovärdiga för kunniga sökare och får mycket fler klick än betalda annonser. Som exempel: av alla amerikanska sökningar klickar bara ~ 2,8 % av folk på betalda annonser.

I ett nötskal: SEO har ca. 20x fler trafikmöjligheter än PPC både på mobil och desktop.

SEO är också en av de enda marknadsföringskanalerna på nätet som, när det konfigureras korrekt, kan fortsätta att betala av över tid. Om du tillhandahåller ett fast innehåll vilket förtjänar att rankas för rätt sökord kan din trafik eskalera över tid, medan reklam kontinuerligt behöver finansiering för att sända trafik till din webbplats.

Sökmotorer blir smartare, men de behöver fortfarande vår hjälp.

Optimering av din webbplats hjälper till att leverera bättre information till sökmotorer så att ditt innehåll kan indexeras korrekt och visas i sökresultaten.

Bör jag anställa en professionell SEO-konsult eller byrå?

Beroende på din bandbredd, viljan att lära dig och komplexiteten för din(a) webbplats(er) kan du utföra en del grundläggande SEO själv. Eller så upptäcker du kanske att du föredrar hjälp av en expert. Bägge sätt är okej!

Om du letar efter experthjälp är det viktigt att veta att många byråer och konsulter ”tillhandahåller SEO-tjänster”, men kan variera mycket i kvalitet. Att veta hur man väljer ett bra SEO-företag kan spara mycket tid och pengar, eftersom fel SEO-teknik faktiskt kan skada din webbplats mer än den kommer att hjälpa.

White hat hatt Black hat SEO

”White hat SEO” avser SEO-tekniker, bästa praxis och strategier vilka följer sökmotorns regel, dess främsta fokus är att ge mer värde till personer.

”Black hat SEO” avser tekniker och strategier som med spam och trick försöker lura sökmotorer. Samtidigt som black hat SEO kan fungera, sätter det webbplatser inför enorm risk att bli straffade och / eller av-indexeras (tas bort från sökresultaten) och har etiska konsekvenser.

Straffade webbplatser har försatt företag i konkurs. Det är bara ännu en anledning att vara mycket försiktig när du väljer en SEO-expert eller byrå.

Sökmotorer delar liknande mål med SEO-branschen

Sökmotorer vill hjälpa dig att lyckas. Faktum är att Google till och med har en Startguide för Sökmotoroptimering, mycket lik Nybörjarguiden! De är också ganska behjälpliga genom SEO-gemenskapen. Konferenser för digital marknadsföring – såsom Unbounce, MNsearch, SearchLove och Mozs egna MozCon – lockar regelbundet ingenjörer och representanter från stora sökmotorer.

Google hjälper webbansvariga och de som sköter SEO via sitt Hjälpforum för Webbansvariga och genom att vara värd för live Hangouts under kontorstid. (Bing stängde tyvärr ner sitt Forum för Webbmaster 2014.)

Samtidigt som riktlinjer för webbansvariga varierar från sökmotor till sökmotor, förblir de underliggande principerna desamma: försök inte lura sökmotorer. I stället skall du ge dina besökare en fantastisk onlineupplevelse. För att göra det följer du riktlinjerna för sökmotorerna och uppfyller användarens avsikt.

Googles riktlinjer för webbansvariga

Grundläggande principer:

·         Skapa sidor främst för användare, inte sökmotorer

·         Lura inte dina användare

·         Undvik tricks avsedda att förbättra rankingen för sökmotorerna. En bra tumregel är om du skulle känna dig bekväm att förklara vad du har gjort på en webbplats till en Google-anställd. Ett annat användbart test är att fråga, ”Hjälper det mina användare? Skulle jag göra det om sökmotorer inte fanns?”

·         Tänk på vad som gör din webbplats unik, värdefull eller engagerande

Saker att undvika:

·         Automatiskt genererat innehåll

·         Delta i smidande av ränker för att sprida länkar

·         Skapa sidor med lite eller inget originalinnehåll (d.v.s. kopieras från någon annanstans)

·         Cloaking – att visa sökmotorrobotar annat innehåll än det till besökare

·         Dold text och dolda länkar

·         Dörröppnande sidor – sidor skapade för att rankas bra för specifika sökningar för att driva trafik till din webbplats.

Bing riktlinjer för webbansvariga

Grundläggande principer:

·         Ge tydligt, djupgående, engagerande innehåll lätt att hitta på din webbplats

·         Håll sidtitlar tydliga och relevanta

·         Länkar betraktas som en signal om popularitet och Bing belönar länkar som har vuxit organiskt

·         Socialt inflytande och sociala delningar är positiva signaler och kan påverka hur du rankar organiskt på lång sikt

·         Sidhastighet är viktig, tillsammans med en positiv, användbar upplevelse

·         Använd alt-attribut för att beskriva bilder så att Bing bättre kan förstå innehållet

Saker att undvika:

·         Tunt innehåll, sidor som huvudsakligen visar annonser eller kopplade länkar eller som på annat sätt omdirigerar besökare till andra webbplatser kommer inte att rankas väl

·         Länktaktik på kränkande vis som syftar till att blåsa upp antalet och karaktären av inkommande länkar, som att köpa länkar, delta i smidande av ränker för länkar kan leda till av-indexering

·         Se till att rena, kortfattade URL-strukturer innefattande nyckelord är på plats. Dynamiska parametrar kan skräpa ner dina URLer och orsaka innehållsproblem med dubbletter

·         Gör dina webbadresser beskrivande, korta, rika på sökord rika när det är möjligt och undvik tecken som inte är bokstäver

·         Begrava länkar i Javascript / Flash / Silverlight; håll även innehåll utanför dessa

·         Dubblera innehåll

·         Trycka in nyckelord

·         Cloaking – då du visar sökmotorrobotar annat innehåll än det till besökare

Riktlinjer för att representera ditt lokala företag på Google

Om det företag som du utför SEO-arbete åt verkar lokalt, antingen utifrån en butik eller kör till kundernas ställe för att utföra tjänster, är det kvalificerat för en Google My Business listning. För lokala företag som dessa har Google riktlinjer vilka styr vad du bör och inte bör göra för att skapa och hantera dessa listningar.

Grundläggande principer:

·         Försäkra dig om att du är berättigad till inkludering i Google My Business-indexet. Du måste ha en fysisk adress, även om det är din hemadress, och du måste betjäna kunder personligen. Antingen hos dig (som en butik) eller hos dem (som en rörmokare)

·         Visa alla aspekter gällande din data för lokalt företag ärligt och exakt, inklusive namn, adress, telefonnummer, webbplatsadress, företagskategori, öppettider och andra funktioner

Saker att undvika

·         Skapa listor från Google My Business för enheter som inte är berättigade

·         Felaktig presentation av någon del i din viktigaste affärsinformation, inklusive ”fylla” ditt företagsnamn med geografiskt eller servicerelaterade nyckelord eller skapa listning för falska adresser

·         Användning av postlådor eller virtuella kontor istället för giltiga adresser

·         Missbruk av recensionsdelen för Google My Business-listning, med falska positiva recensioner om ditt företag eller falska negativa om dina konkurrenter

·         Kostsamma nybörjarfel som härrör från att inte läsa det finstilta i Googles riktlinjer

Uppfyllande av användarens avsikt

I stället för att bryta mot dessa riktlinjer i ett försök att lura sökmotorer att ranka dig högre, fokusera på att förstå och uppfylla användarens avsikt. När en person söker efter något har de ett önskat resultat. Oavsett om det är ett svar, konsertbiljetter eller ett kattfoto, är det önskade innehållet deras ”användaravsikt”.

Om en person söker efter ”band”, är deras avsikt att hitta musikband, bröllopsband, bandsågar eller något annat?

Ditt jobb som SEO är att snabbt förse användare med det innehåll de önskar i det format de önskar det.

Vanliga typer av användaravsikter:

Information: Sök efter information. Exempel: ”Vad är den bästa typen av bärbar dator för fotografering?”

Navigering: Sök efter en specifik webbplats. Exempel: ”Apple”

Transaktion: Söker efter att köpa något. Exempel: ”bra erbjudanden på MacBook”

Du kan få en glimt av användarens avsikt genom att googla dina önskade sökord och utvärdera aktuella SERP. Om det till exempel finns en fotokarusell är det mycket troligt att personer som söker efter det sökordet söker efter foton.

Utvärdera också vilket innehåll dina topprankade konkurrenter tillhandahåller som du för närvarande inte har. Hur kan du ge 10x det värdet på din webbplats?

Att tillhandahålla relevant, högkvalitativt innehåll på din webbplats hjälper dig att ranka högre i sökresultaten, och ännu viktigare, det kommer att skapa trovärdighet och förtroende hos din publik online.

Innan du gör något av detta måste du först förstå webbplatsens ändamål för att genomföra en strategisk SEO-plan.

Känn till din webbplats / kundens mål

Varje webbplats är annorlunda, så ta dig tid att verkligen förstå en specifik webbplats affärsmål. Detta hjälper dig inte bara att avgöra vilka SEO-områden du bör fokusera på, var du kan spåra konvertering och hur du sätter riktmärken, det kommer också hjälpa dig att skapa samtalspunkter för att förhandla SEO-projekt med klienter, chefer etc.

Vad är dina KPIer (Key Performance Indicators) för att mäta avkastningen på SEO-investeringar? Enklare beskrivet; vad är ditt mätverktyg för att mäta framgången för dina organiska ansträngningar gällande sökning? Du vill ha det dokumenterat, även om det är såhär enkelt:

För webbplatsen XXXXXXXX är min primära SEO KPI XXXXXXXX.

Här är några vanliga KPIer för att komma igång:

·         Försäljning

·         Nedladdningar

·         Registreringar via e-post

·         Inlämning av kontaktformulär

·         Telefonsamtal

Och om ditt företag har en lokal avdelning vill du också definiera KPIer för dina Google My Business-listningar. Dessa kan innefatta:

·         Klick till samtal

·         Klick på webbsida

·         Klick för köranvisningar

Du kanske har lagt märke till att saker som ”ranking” och ”trafik” inte fanns på KPIs lista, och det är avsiktligt.

”Men vänta en stund!” säger du. ”Jag kom hit för att lära mig om SEO eftersom jag hörde att det kunde hjälpa mig att rankas och få trafik, och du säger att de inte är viktiga mål?”

Inte alls! Du har hört rätt. SEO kan hjälpa din webbplats att ranka högre i sökresultaten och följaktligen driva mer trafik till din webbplats, det är bara att rankning och trafik är ett medel för ett resultat. Det finns liten nytta i rankingen om ingen klickar igenom till din webbplats, och det finns liten nytta i att öka din trafik om den trafiken inte uppnår ett högre affärsmål.

Om du till exempel driver en Lead Generation webbplats, skulle du hellre ha:

·         1000 månatliga besökare och 3 personer som fyller i ett kontaktformulär? Eller…

·         300 besökare varje månad och 40 personer som fyller i ett kontaktformulär?

Om du använder SEO för att driva trafik till din webbplats i syfte att konvertera, hoppas vi att du väljer det senare! Innan du börjar med SEO, se till att du har tagit fram dina affärsmål och använd sedan SEO för att hjälpa dig att uppnå dem – inte tvärtom.

SEO åstadkommer så mycket mer än onödiga mätvärden. När det görs bra hjälper det verkliga företag att uppnå verkliga mål för deras framgång.

Kapitel 2: Hur sökmotorer arbetar: crawling, indexering och ranking

Börja med att dyka upp.

Som vi nämnde i kapitel 1 är sökmotorer svarsmaskiner. De finns för att upptäcka, förstå och organisera Internetinnehållet för att erbjuda de mest relevanta resultaten till de frågor som sökarna ställer.

För att dyka upp i sökresultaten måste ditt innehåll till en början vara synligt för sökmotorerna. Det är utan tvekan den viktigaste delen av SEO-pusslet: Om din webbplats inte kan hittas, finns det inget sätt du någonsin kommer att dyka upp i SERPer (resultatsida för sökmotor).

Ranking SEO

Hur fungerar sökmotorer?

Sökmotorer har tre huvudsakliga funktioner:

1. Crawl (genomsökning): Söka av Internet efter innehåll se över koden / innehållet för varje URL de hittar.

2. Indexera: Lagra och organisera innehållet som hittats under processen för genomsöknings. När en sida är i indexet kommer den att visas som ett resultat av relevanta frågor.

3. Ranking: Ange de innehållsdelar som bäst svarar på en sökares fråga, vilket innebär att resultaten ordnas från de mest relevanta till minst relevanta.

Vad genomsöker sökmotorerna?

Crawling är genomsökningsprocessen där sökmotorer skickar ut ett team av robotar (kända som crawlers eller spindlar) för att hitta nytt och uppdaterat innehåll. Innehållet kan variera – det kan vara en webbsida, en bild, en video, en PDF etc. – men oavsett format upptäcks innehåll via länkar.

Googlebot börjar med att hämta några få webbsidor och följer sedan länkarna på dessa webbsidor för att hitta nya webbadresser. Genom att hoppa längs denna sökväg kan sökroboten hitta nytt innehåll och lägga till det i sitt index som heter Caffeine – en massiv databas med upptäckta webbadresser – vilken senare kan hämtas när en sökare söker information om innehållet på denna URL är en bra matchning.

Vad är ett sökmotorindex?

Sökmotorer bearbetar och lagrar information de hittar i ett index, en enorm databas med allt innehåll de har upptäckt och anser vara tillräckligt bra för att betjäna sökaren.

Sökmotor ranking

När någon utför en sökning scannar sökmotorerna sitt index för mest relevanta innehåll och sorterar sedan innehållet i hopp om att besvara sökarens fråga. Denna beställning av sökresultat enligt relevans kallas ranking. I allmänhet kan du anta att ju högre en webbplats rankas, desto mer relevant anser sökmotorn att webbplatsen är angående den ställda frågan.

Det är möjligt att blockera en sökmotors sökrobotar från en del av eller hela din webbplats, eller instruera sökmotorer att undvika att lagra vissa sidor i sitt index. Det kan finnas skäl för att göra detta, men om du vill att ditt innehåll hittas av sökare måste du först se till att det är tillgängligt för sökrobotar och är indexerbart. Annars är det så gott som osynlig.

I slutet av detta kapitel har du det sammanhang du behöver för att arbeta med sökmotorn, snarare än mot den!

Crawling: Kan sökmotorer hitta dina sidor?

Som du just lärt dig, att säkerställa din webbplats genomsöks och indexeras är en förutsättning för att den skall dyka upp i SERPer. Om du redan har en webbplats kan det vara en bra idé att börja med att se hur många av dina sidor som finns i indexet. Detta kommer att ge bra insikt i huruvida Google genomsöker och hittar alla sidor du vill den skall hitta, och ingen som du inte vill den skall hitta.

Ett sätt att kontrollera dina indexerade sidor är ”site: yourdomain.com”, en avancerad sökoperatör. Gå till Google och skriv ”site: yourdomain.com” i sökfältet. Detta ger resultaten som Google har i sitt index för den angivna webbplatsen:

Antalet resultat som Google visar (se ”AboutXX-results” ovan) är inte exakt, men det ger dig en gedigen uppfattning om vilka sidor som är indexerade på din webbplats och hur de för närvarande visas i sökresultaten.

För mer exakta resultat kan du övervaka och använda täckningsrapporten för index i Google Search Console. Du kan registrera dig för ett gratis Google Search Console-konto om du för närvarande inte har ett. Med det här verktyget kan du skicka webbplatskartor för din webbplats och bland annat övervaka hur många skickade sidor som faktiskt har lagts till i Googles index.

Om du inte dyker upp någonstans i sökresultaten finns det några möjliga skäl till varför:

·         Din webbplats är helt ny och har inte genomsökts ännu

·         Din webbplats är inte länkad till från några externa webbplatser

·         Navigering på din webbplats gör det svårt för en robot att genomsöka den effektivt

·         Din webbplats innehåller grundläggande kod kallad crawler direktiv vilken blockerar sökmotorer

·         Din webbplats har ”bestraffats” av Google för aktivitet med skräppost

De flesta personer tänker på att se till så att Google kan hitta deras viktiga sidor, men det är lätt att glömma att det troligtvis finns sidor som du inte vill att Googlebot ska hitta. Dessa kan innefatta saker som gamla webbadresser vilka har skralt innehåll, duplicerade webbadresser (som sorterings- och filterparametrar för e-handel), speciella kampanjkodsidor, iscensättnings- eller testsidor och så vidare.

För att rikta Googlebot bort från vissa sidor och delar på din webbplats, använd robots.txt.

Robots.txt

Robots.txt-filer finns i rotkatalogen för webbplatser (t.ex. yourdomain.com/robots.txt) och föreslår vilka delar av webbplatsen sökmotorer bör och inte bör genomsöka, liksom hastigheten med vilken de genomsöker din webbplats via specifika robots.txt-direktiv.

Hur Googlebot behandlar robots.txt-filer

·         Om Googlebot inte kan hitta en robots.txt-fil för en webbplats fortsätter den att genomsöka webbplatsen

·         Om Googlebot hittar en robots.txt-fil för en webbplats kommer den vanligtvis att följa förslagen och fortsätta att genomsöka webbplatsen

·         Om Googlebot stöter på ett fel när du försöker komma åt en webbplats robots.txt-fil och inte kan avgöra om en finns eller inte, kommer den inte att genomsöka webbplatsen

Inte alla webbrobotar följer robots.txt. Personer med dåliga avsikter (t.ex. de som samlar e-postadresser) bygger bots vilka inte följer detta protokoll. Faktum är att vissa dåliga aktörer använder robots.txt-filer för att hitta var du har lagt ditt privata innehåll. Även om det kan tyckas logiskt att blockera sökrobotar från privata sidor såsom inloggnings- och administrationssidor så att de inte dyker upp i indexet, att placera platsen för dessa webbadresser i en offentligt tillgänglig robots.txt-fil innebär också att personer med dåliga avsikt kan hitta dem lättare. Det är bättre att NoIndex dessa sidor och stänga dem bakom ett inloggningsformulär istället för att placera dem i din robots.txt-fil.

Definiera URL-parametrar i GSC

Vissa webbplatser (vanligast med e-handel) gör samma innehåll tillgängligt på flera olika webbadresser genom att lägga till vissa parametrar till webbadresser. Om du någonsin har handlat online har du troligen minskat mer din sökning via filter. Till exempel kan du söka efter ”skor” på Amazon och sedan förfina din sökning efter storlek, färg och stil. Varje gång du förfina ändras URLen något:

https://www.example.com/products/women/dresses/green.htmhttps://www.example.com/products/women?category=dresses&color=greenhttps://example.com/shopindex.php?product_id=32&highlight=green+dress&cat_id = 1&sessionid=123$=43

Hur vet Google vilken version av webbadressen som ska användas för sökare? Google gör ett ganska bra jobb med att ta reda på den representativa webbadressen på egen hand, men du kan använda URL-parametrarna i Google Search Console för att berätta för Google exakt hur du vill att de ska behandla dina sidor. Om du använder den här funktionen att berätta för Googlebot ”crawl no URLs with____parameter”, ber du i huvudsak att detta innehåll skall döljas från Googlebot, vilket kan leda till att dessa sidor tas bort från sökresultaten. Det är vad du vill skall ske om dessa parametrar skapar dubbla sidor, men inte idealisk om du vill att dessa sidor skall indexeras.

Kan sökrobotar hitta allt ditt viktiga innehåll?

Nu när du känner till viss taktik för att se till att crawlers i sökmotor håller sig borta från ditt oväsentliga innehåll, låt oss lära om optimeringarna vilken kan hjälpa Googlebot att hitta dina viktiga sidor.

Ibland kan en sökmotor hitta delar av din webbplats via genomsökning, men andra sidor eller sektioner kan döljas av en eller annan anledning. Det är viktigt att se till att sökmotorerna kan upptäcka allt innehåll du vill ha indexerat och inte bara din hemsida.

Fråga dig själv detta: Kan botten krypa genom din webbplats och inte bara till den?

 Döljs ditt innehåll bakom inloggningsformulär?

Om du kräver att användare loggar in, fyller i formulär eller svarar på undersökningar innan de får tillgång till visst innehåll, kommer sökmotorerna inte att se de skyddade sidorna. En sökrobot kommer definitivt inte att logga in.

Lita du på sökformulär?

Robotar kan inte använda sökformulär. Vissa individer tror att om de placerar en sökruta på sin webbplats, kan sökmotorerna hitta allt som deras besökare söker efter.

Döljs text i innehåll utan text?

Medieformat som inte är text (bilder, video, GIF, etc.) bör inte användas för att visa text som du vill indexeras. Samtidigt som sökmotorerna blir bättre på att känna igen bilder, finns det ingen garanti för att de kommer att kunna läsa och förstå det ännu. Det är alltid bäst att lägga till text inom <HTML> -markeringen på din webbsida.

Kan sökmotorer följa din navigering på webbsida?

Precis som en sökrobot behöver upptäcka din webbplats via länkar från andra webbplatser, behöver den en sökväg på din egen webbplats för att vägleda den från sida till sida. Om du har en sida som du vill att sökmotorer ska hitta men den inte är länkad till från andra sidor är den så bra som osynlig. Många webbplatser gör det kritiska misstaget att strukturera sin navigering på sätt som är otillgängliga för sökmotorer, vilket hindrar deras förmåga att bli listade i sökresultaten.

Vanliga navigationsfel som kan hindra sökrobotar från att se hela din webbplats:

·         Att ha en mobilnavigering som visar andra resultat än din stationära navigering

·         Alla typer av navigering där menyalternativen inte finns i HTML, till exempel JavaScript-aktiverade navigeringar. Google har blivit mycket bättre på crawling och förstå Javascript, men det är fortfarande inte en perfekt process. Det mer säkra sättet att säkerställa att något blir hittat, förstått och indexerat av Google är genom att sätta det i HTML-koden

·         Anpassning, eller visning av unik navigering till en viss typ av besökare jämfört med andra, kan tyckas släppa till en sökmotors sökrobot

·         Glömma att länka till en primär sida på din webbplats genom din navigering – kom ihåg att länkar är sökvägarnas bana till nya sidor!

Därför är det viktigt att din webbsida har en tydlig navigering och användbara mappstrukturer för URL.

Har du ren informationsarkitektur?

Informationsarkitektur är metoden att organisera och märka innehåll på en webbsida för att förbättra användarnas effektivitet och förmåga att hitta. Den bästa informationsarkitekturen är intuitiv, vilket innebär att användare inte behöver tänka väldigt mycket för att flyta igenom din webbplats eller hitta något.

Använder du webbplatskartor?

En webbplatskarta är precis som det låter: en lista med webbadresser på din webbplats vilka sökrobotar kan använda för att upptäcka och indexera ditt innehåll. Ett av de enklaste sätten att se till att Google hittar dina sidor med högsta prioritet är att skapa en fil som uppfyller Googles standard och skicka denna via Google Search Console. När du skickar en webbplatskarta ersätter det inte behovet av bra webbplatsnavigering, men det kan säkert hjälpa sökrobotar att följa en väg till alla dina viktiga sidor.

Om din webbsida inte har några andra webbsidor vilka länkar till den kan du fortfarande få den indexerad genom att skicka din XML webbplatskarta till Google Search Console. Det finns ingen garanti för att de kommer att inkludera en skickad URL i sitt index, men det är värt ett försök!

Får sökrobotar fel när de försöker komma åt dina webbadresser?

I processen med crawling av webbadresserna på din webbplats kan en sökrobot stöta på fel. Du kan gå till Google Search Consoles rapport ”Genomsökningsfel” för att upptäcka webbadresser vilka detta kan ske med – den här rapporten visar dig serverfel och ej hittade fel. Serverloggfiler kan också visa dig detta, liksom en skatt med annan information såsom crawling-frekvens. Men eftersom åtkomst till och dissekering av serverloggfiler är en mer avancerad taktik kommer vi inte att diskutera den i omfattning i nybörjarguiden, även om du kan lära dig mer om det här.

Innan du kan göra något meningsfullt med felrapporten för crawling är det viktigt att förstå serverfel och ”ej hittade” fel.

4xx-koder: När crawler för sökmotor inte kan komma åt ditt innehåll på grund av ett klientfel

4xx-fel är klientfel, vilket innebär att den begärda webbadressen innehåller dålig syntax eller inte kan uppfyllas. Ett av de vanligaste 4xx-felen är felet ”404 – not found”. Dessa kan inträffa på grund av skrivfel i URL, raderad sida eller felaktig omdirigering, bara för att nämna några exempel. När sökmotorer träffar en 404 kan de inte komma åt URLen. När användare träffar en 404 kan de bli frustrerade och lämna.

5xx-koder: När crawler för sökmotor inte kan komma åt ditt innehåll på grund av ett serverfel

5xx-fel är serverfel, vilket innebär att servern som webbsidan ligger på misslyckades med att uppfylla sökaren eller sökmotorns begäran om åtkomst till sidan. I rapporten ”Genomsökningsfel” i Google Search Console finns en flik avsedd för dessa fel. Dessa inträffar vanligtvis på grund av att begäran om webbadressen har gått ut, så Googlebot övergav begäran. Se Googles dokumentation för att lära dig mer om hur du fixar serveranslutningsfrågor.

Tack och lov finns det ett sätt att berätta för både sökare och sökmotorer att din sida har flyttat – 301 (permanent) omdirigering.

 Säg att du flyttar en sida från exempel.com/young-dogs/ till exempel.com/puppies/. Sökmotorer och användare behöver en bro för att gå över från den gamla URL till den nya. Den bron är en 301 omdirigering.

 När du implementerar en 301:När du inte implementerar en 301:
Länk LikhetÖverföringar av lika länkar från sidans gamla plats till den nya webbadressenUtan en 301 överförs inte källan från den föregående URL till den nya versionen av URL
IndexeringHjälper Google att hitta och indexera den nya versionen av sidanFörekomsten av 404-fel på din webbplats skadar inte sökprestandan i sig, men att låta sidor 404 rangordnas / trafikeras kan resultera i att de faller ur indexet, med rangordningar och trafik som ryker med dem
AnvändarupplevelseSe till att användare hittar sidan de letar efterGenom att låta dina besökare klicka på döda länkar kommer de till felsidor istället för den avsedda sidan, vilket kan vara frustrerande

Själva statuskoden för 301 innebär att sidan permanent har flyttats till en ny plats, så undvik att omdirigera webbadresser till irrelevanta sidor – webbadresser där den gamla URLens innehåll faktiskt inte finns. Om en sida rankas för en fråga och du 301ar den till en URL med annat innehåll, kan den sjunka i rankningsposition eftersom innehållet som gjorde den relevant för den specifika frågan inte finns längre. 301or är kraftfulla – flytta webbadresser ansvarsfullt!

Du har också möjligheten att 302 omdirigera en sida, men detta bör reserveras för tillfälliga drag och i de fall där upprätthållande av lika länk inte är lika stort. 302or är som en omväg. Du skickar tillfälligt trafik genom en viss rutt, men det kommer inte att vara så för alltid.

När du har säkerställt att din webbsida är optimerad för crawling är nästa steg att se till så den kan indexeras.

Indexering: Hur tolkar och lagrar sökmotorer dina sidor?

När du har säkerställt att din webbsida genomsökts är nästa steg att se till så den kan indexeras. Det stämmer – bara för att din webbsida kan upptäckas och genomsökas av en sökmotor betyder det inte nödvändigtvis att den kommer att lagras i deras index. I föregående avsnitt om genomsökning diskuterade vi hur sökmotorer upptäcker dina webbsidor. Indexet är var dina upptäckta sidor lagras. När en sökrobot har hittat en sida hanterar sökmotorn den precis som en webbläsare skulle göra. I processen analyserar sökmotorn den sidans innehåll. All den informationen lagras i dess index.

Läs vidare för att lära dig hur indexering fungerar och hur du kan se till så att din webbsida hamnar i den här viktiga databasen.

Kan jag se hur en Googlebot sökrobot ser mina sidor?

Ja, den cache-lagrade versionen av din sida återspeglar en ögonblicksbild av förra gången Googlebot genomsökte den.

Google genomsöker och cachar webbsidor med olika frekvenser. Mer etablerade, välkända webbsidor som publicerar ofta såsom https://www.nytimes.com kommer att genomsökas oftare än den mycket obekanta webbplatsen som säljer maskeradkostymer.

Du kan se hur din cache-version av en sida ser ut genom att klicka på pilen i rullgardinen bredvid URLen i SERP och välja ”Cache”:

Du kan också se den textversion av din webbplats för att avgöra om ditt viktiga innehåll kryper och cachas effektivt.

Tas sidor någonsin bort från indexet?

Ja, sidor kan tas bort från indexet! Några av de främsta orsakerna till att en URL kan tas bort innefattar:

·         Webbadressen returnerar ett ”ek hittat” -fel (4XX) eller serverfel (5XX) – Detta kan vara oavsiktligt (sidan flyttades och en 301-omdirigering gjordes inte) eller avsiktlig (sidan raderades och hamnade som 404 för att få det bort från indexet)

·         Webbadressen har lagt till en metatagg från noindex – Den här taggen kan läggas till av webbplatsägaren för att instruera sökmotorn att utelämna sidan från dess index

·         URLen har bestraffats manuellt för brott mot Sökmotorns Riktlinjer för Webbansvariga och som ett resultat av detta har den tagits bort från indexet

·         Webbadressen har blockerats från genomsökning för att krav om lösenord lagts till innan besökare kan komma åt sidan

Om du tror att en sida på din webbplats som tidigare fanns i Googles index inte längre dyker upp, kan du använda URL inspektionsverktyg för att kontrollera status på sidan eller använda Fetch as Google som har en funktion ”Begär indexering” för att skicka in enskilda webbadresser till indexet. (Bonus: GSCs ”fetch” verktyg har också ett alternativ för ”render” vilket låter dig se om det finns några problem med hur Google tolkar din sida).

Berätta för sökmotorer hur de skall indexerar din webbsida – Robotens metadirektiv

Metadirektiv (eller ”metataggar”) är instruktioner du kan ge till sökmotorer om hur du vill att din webbsida ska behandlas.

Du kan berätta till crawlers för sökmotorer saker såsom ”inte indexera den här sidan i sökresultaten” eller ”skicka inte någon lika länk till någon länk på sidan”. Dessa instruktioner körs via Robot Metataggar i <head> på dina HTML-sidor (oftast använd) eller via X-Robots-taggen i HTTP-header.

Robotens metataggar

Robotens metatagg kan användas inom <head> i HTML-koden på din webbsida. Det kan utesluta alla eller specifika sökmotorer. Följande är de vanligaste metadirektiven, tillsammans med vilka situationer du kan tillämpa dem i.

index / noindex berättar för sökmotorerna om sidan skall genomsökas och förvaras i en sökmotors index för hämtning. Om du väljer att använda ”noindex”, kommunicerar du till sökrobotar där du vill att sidan skall uteslutas från sökresultaten. Som standard antar sökmotorerna att de kan indexera alla sidor, så att använda värdet ”index” är onödigt

·         När du kan använda: Du kan välja att markera en sida som ”noindex” om du försöker klippa ut tunna sidor från Googles index för din webbplats (ex: användargenererade profilsidor) men du fortfarande vill ha dem tillgängliga för besökare.

follow / nofollow berättar för sökmotorer om länkar på sidan ska följas eller inte följas. ”follow” resulterar i att bots följer länkarna på din sida och skickar länkinnehåll till dessa webbadresser. Eller, om du väljer att använda ”nofollow” kommer sökmotorerna inte att följa eller skicka något länkinnehåll till länkarna på sidan. Som standard antas att alla sidor har attributet ”follow”.

·         När du kanske använder: nofollow används ofta tillsammans med noindex när du försöker förhindra att en sida indexeras samt förhindrar att sökroboten följer länkar på sidan.

noarchive används för att begränsa sökmotorer från att spara en cache-kopia av sidan. Som standard kommer motorerna att behålla synliga kopior av alla sidor de har indexerat, tillgängliga för sökare via cache-länken i sökresultaten.

·         När du kanske använder: Om du driver en e-handelswebbplats och dina priser förändras regelbundet, kan du överväga taggen noarchive för att förhindra att sökare ser gamla priser.

Här är ett exempel på en metrobot noindex, nofollow-tagg:

<! DOCTYPE html> <html> <head> <meta name = ”robots” content = ”noindex, nofollow” /> </head> <body> … </body> </html>

Detta exempel exkluderar alla sökmotorer från att indexera sidan och från att följa samtliga länkar på sidan. Om du vill utesluta flera sökrobotar, som till exempel googlebot och bing, är det okej att använda flera uteslutningstaggar för robotarl.

Metadirektiv påverkar indexering, inte crawling

Googlebot måste genomsöka din sida för att se metadirektiven, så om du försöker förhindra sökrobotar att komma åt vissa sidor är metadirektiven inte sättet att göra det på. Robottaggar måste genomsökas för att följas.

X-Robots-Tag

X-robot-taggen används i HTTP-rubriken på din URL, vilket ger mer flexibilitet och funktionalitet än metataggar om du vill blockera sökmotorer i mängd eftersom du kan använda reguljära uttryck, blockera icke-HTML-filer och tillämpa noindex-taggar över hela sidor.

Som exempel kan du enkelt utesluta hela mappar eller filtyper (såsom moz.com/no-bake/old-recipes-to-noindex):

<Files ~ ”\ /? No \ -bake \ /.*”> Header set X-Robots-Tag ”noindex, nofollow” </Files>

Derivaten som används i en metatagg för robotar kan också användas i en X-Robots-tagg.

Eller specifika filtyper (som PDF-filer):

<Files ~ ”\ .pdf $”> Header set X-Robots-Tag ”noindex, nofollow” </Files>

För mer information om Meta Robot Taggar, utforska Googles Robot Meta Tag Specifikationer.

Att förstå de olika sätten du kan påverka genomsökning och indexering hjälper dig att undvika de vanliga fallgroparna som kan förhindra att dina viktiga sidor hittas.

Ranking: Hur rankar sökmotorer URLer?

Hur ser sökmotorerna till att när någon skriver en fråga i sökfältet, att de får relevanta resultat i gengäld? Den processen kallas ranking eller sortering på sökresultat av de mest relevanta och till minst relevanta för en viss fråga.

För att avgöra relevansen använder sökmotorer algoritmer, en process eller formel genom vilken lagrad information hämtas och ordnas på meningsfulla sätt. Dessa algoritmer har genomgått många förändringar genom åren för att förbättra sökresultatens kvalitet. Google gör till exempel algoritmjusteringar varje dag – några av dessa uppdateringar är justeringar av mindre art, medan andra är fundamentala / breda algoritmuppdateringar som används för att ta itu med en specifik fråga, såsom Penguin för att hantera spam av länkar. Kolla in vår Google Alghorithm Change History för en lista över både bekräftade och okontrollerade Google uppdateringar vilken går tillbaka till år 2000.

Varför ändras algoritmen så ofta? Försöker Google bara hålla oss på tårna? Även om Google inte alltid avslöjar detaljer om varför de gör vad de gör, vet vi att Googles mål när man gör algoritmjusteringar är att förbättra den övergripande sökkvaliteten. Därför kommer Google att svara på frågor om algoritmuppdatering med något i linje med: ”Vi gör kvalitetsuppdateringar hela tiden.” Detta indikerar att om din webbsida drabbats efter en algoritmjustering, jämför den mot Googles Riktlinjer för Kvalitet eller Riktlinjer för Sökkvalitet. Båda är mycket avslöjande vad gäller sökmotorer önskar.

Vad vill sökmotorerna?

Sökmotorer har alltid velat samma sak: att ge användbara svar på sökarens frågor i de mest användbara formaten. Om det är sant, varför ser det ut som att SEO är annorlunda nu än tidigare år?

Tänk på det i termer att någon lär sig ett nytt språk.

Till en början är deras förståelse för språket mycket rudimentärt. Med tiden börjar deras förståelse fördjupas och de lär sig semantik – innebörden bakom språket och förhållandet mellan ord och fraser. Så småningom, efter tillräckligt med övning, kan eleven språket tillräckligt för att till och med förstå nyanser och kan ge svar på även vaga eller ofullständiga frågor.

När sökmotorerna precis började lära sig vårt språk var det mycket lättare att lura systemet genom att använda trick och taktik som faktiskt strider mot kvalitetsriktlinjer. Ta som exempel påfyllning av nyckelord. Om du ville rangordna för ett visst nyckelord som ”roliga skämt”, kunde du lägga till orden ”roliga skämt” en mängd gånger på din sida i hoppet om att öka din ranking för den termen:

Välkommen till roliga skämt! Vi berättar världens roligaste skämt. Roliga skämt är roliga och galna. Ditt roliga skämt väntar. Luta dig tillbaka och läs roliga skämt eftersom roliga skämt kan göra dig lycklig och roligare. Några roliga favorit skämt.

Denna taktik skapade fruktansvärda användarupplevelser, och istället för att skratta åt roliga skämt bombarderades personer med irriterande, svårläst text. Det kan ha fungerat tidigare, men det är aldrig vad sökmotorerna ville ha.

Rollen länkar spelar i SEO

När vi talar om länkar kan det betyda två saker. Backlinks eller ”inkommande länkar” är länkar från andra webbplatser vilka pekar mot din webbsida, medan interna länkar är länkar på din egen webbsida vilka pekar mot dina andra sidor (på samma webbsida).

Länkar har historiskt spelat en stor roll i SEO. Mycket tidigt behövde sökmotorer hjälp med att ta reda på vilka URLer som var mer tillförlitliga än andra, för att hjälpa dem att avgöra hur man skulle rangordna sökresultaten. Att beräkna antalet länkar som pekar på en given webbplats hjälpte dem att göra detta.

Backlinks fungerar i stort på samma sätt som i verkligheten och från mun till mun. Låt oss ta ett hypotetiskt kafé, Jennys Kafé, som exempel:

·         Hänvisningar från andra = gott tecken på tillförlitlighet

o Exempel: Flera olika personer har alla sagt att Jennys kaffe är det bästa i stan.

·         Hänvisningar från dig själv = partisk, så inte ett bra tecken på tillförlitlighet

o Exempel: Jenny hävdar att Jennys kaffe är bäst i stan

·         Hänvisningar från irrelevanta källor eller de av låg kvalitet = inte ett bra tecken på tillförlitlighet och kan till och med få dig flaggad för skräppost

o Exempel: Jenny betalade en mängd personer som aldrig har besökt hennes kafé att berättar för andra hur bra det är.

·         Inga hänvisningar = oklar tillförlitlighet

o Exempel: Jennys kaffe kan vara bra, men du har inte hittat någon som har en åsikt så du kan inte vara säker.

Det är därför sidrankning skapades. PageRank (del av Googles kärnalgoritm) är en algoritm för länkanalys uppkallad efter en av Googles grundare, Larry Page. PageRank uppskattar vikten av en webbsida genom att mäta kvaliteten och mängden länkar som pekar mot den. Antagandet är att ju mer relevant, viktig och pålitlig en webbsida är, desto fler länkar har den tjänat ihop.

Ju mer naturliga backlinks du har från webbplatser med hög tillförlitlighet, desto bättre är dina odds att rankas högre inom sökresultaten.

Rollen som innehåll spelar i SEO

Det skulle inte finnas någon mening med länkar om de inte riktade sökare till något. Att något är innehåll! Innehållet är mer än bara ord; det är allt som ska konsumeras av sökare – det finns videoinnehåll, bildinnehåll och naturligtvis text. Om sökmotorer är svarsmaskiner, då är innehållet det sätt på vilket sökmotorerna levererar dessa svar.

Varje gång någon utför en sökning finns det tusentals möjliga resultat. Så hur bestämmer sökmotorer vilka sidor sökaren kommer att finna värdefulla? En stor del av att bestämma var din sida skall rankas för en given fråga är hur väl innehållet på din sida matchar frågeställningens avsikt. Med andra ord, matchar den här sidan orden som sökts och hjälper det till att utföra uppgiften som sökaren försökte fullgöra?

På grund av detta fokus vad gäller användartillfredsställelse och utförande av uppgifter finns det inga strikta riktmärken för hur långt ditt innehåll skall vara, hur många gånger det skall innehålla ett nyckelord eller vad du sätter i dina rubriktaggar. Alla dessa kan spela en roll i hur bra en sida presterar i sökningen, men fokus bör vara på användarna som kommer att läsa innehållet.

Idag, med hundratals eller till och med tusentals rankningssignaler, har de tre i toppen hållit sig ganska konsekvent: länkar till din webbplats (som fungerar såsom en tredjeparts trovärdighetssignal), innehåll på sidan (kvalitativt innehåll som uppfyller en sökares avsikt) och RankBrain.

Vad är RankBrain?

RankBrain är maskininlärningskomponenten i Googles kärnalgoritm. Maskininlärning är ett datorprogram som fortsätter att förbättra sina förutsägelser över tid genom nya observationer och träningsdata. Med andra ord, det är alltid inlärande och eftersom det alltid lär sig bör sökresultaten ständigt förbättras.

Om exempelvis RankBrain märker att en lägre rankad URL som ger ett bättre resultat för användare än de högre rankade URLen, kan du ge dig på att RankBrain kommer att justera dessa resultat, flytta det mer relevanta resultatet högre och nedgradera de mindre relevanta sidorna som en biprodukt.

Liksom de flesta saker med sökmotorn vet vi inte exakt vad som innefattar RankBrain, men tydligen gör inte heller folket på Google det.

Vad betyder detta för SEO?

Eftersom Google kommer att fortsätta utnyttja RankBrain för att marknadsföra det mest relevanta, användbara innehållet, måste vi fokusera på att uppfylla sökarens avsikt mer än någonsin tidigare. Ge bästa möjliga information och upplevelse för sökare som kan landa på din sida, och då har du tagit ett stort första steg för att prestera bra i en RankBrain värld.

Engagemangsstatistik: korrelation, orsakssamband eller båda?

Med Googles rankningar är engagemangsmetrik troligtvis en del och en del orsak.

När vi säger engagemangsmetoder menar vi data som representerar hur sökare interagerar med din webbsida från sökresultat. Detta innefattar saker såsom:

·         Klick (besök från sökning)

·         Tid på sidan (den tid som besökaren tillbringade på en sida innan han lämnade den)

·         Avvisningsfrekvens (procentandelen av alla webbplatssessioner där användare bara tittade på en sida)

·         Pogo-sticking (klickar på ett organiskt resultat och återgår sedan snabbt till SERP för att välja ett annat resultat)

Många test, inklusive Mozs egna faktorundersökning för ranking har visat att engagemangsmetrik korrelerade med högre ranking, men orsakssamband har diskuterats mycket. Är god engagemangsstatistik bara en indikation på högt rankade webbplatser? Eller rankas webbplatser högt eftersom de har goda engagemangsmätningar?

Vad Google har sagt

Samtidigt som de aldrig har använt termen ”direkt rankingssignal” har Google varit tydligt att de absolut använder klick-data för att modifiera SERP för specifika frågor.

Enligt Googles tidigare chef för sökkvalitet, Udi Manber:

”Själva rankingen påverkas av klickdata. Om vi ​​upptäcker att för en viss fråga klickar 80 % av personerna på nr 2 och bara 10 % klickar på nr 1, efter ett tag räknar vi med att antagligen är nummer 2 den som folk vill ha, så vi kommer att byta det.”

En annan kommentar från den tidigare Google-ingenjören Edmond Lau bekräftar detta:

”Det är ganska tydligt att alla sökmotorer av vikt skulle använda klick-data på sina egna resultat för att återmata till ranking för att förbättra sökresultatens kvalitet. Den faktiska mekaniken för hur klick-data används är ofta proprietär, men Google gör det uppenbart att det använder klick-data med sina patent på system som rankingjusterade innehållsobjekt.”

Eftersom Google behöver upprätthålla och förbättra sökkvaliteten verkar det oundvikligt att engagemangsmetriker är mer än korrelation, men det verkar som om Google inte har några anropsmetoder som en ”rangordningssignal” eftersom dessa mätvärden används för att förbättra sökkvaliteten och rankning av enskilda webbadresser bara är en biprodukt av det.

Vilka test har bekräftat

Olika test har bekräftat att Google kommer att justera SERP-ordningen som svar på sökarens engagemang:

·         Rand Fishkins test 2014 resulterade i att ett Nr 7 resultat flyttade upp till plats 1 efter att ha fått cirka 200 personer att klicka på URLen från SERP. Intressant nog tycktes rankningsförbättringen vara isolerad till platsen där de personer som besökte länken levde. Rankingpositionen nådde topp i USA, där många deltagare bodde, medan den förblev lägre på sidan i Google Kanada, Google Australien, etc.

·         Larry Kims jämförelse av toppsidorna och deras genomsnittliga uppehållstid före och efter RangBrain tycktes tyda på att maskininlärningskomponenten i Googles algoritm visar rankningspositionen för sidor som folk inte lägger så mycket tid på.

·         Darren Shaws test har också visat att användarnas beteende påverkade på lokala sökresultat.

Eftersom användarnas engagemangsmetoder tydligt används för att anpassa SERPerna vad gäller kvalitet och rangordna positionsändringar som en del i detta, kan man säkert säga att SEOer bör optimeras för engagemang. Engagemang ändrar inte den objektiva kvaliteten på din webbsida, utan snarare ditt värde för sökare i förhållande till andra resultat för den frågan. Det är därför, efter inga ändringar på din sida eller dess backlinks, den kan sjunka i ranking om sökarnas beteende indikerar att de gillar andra sidor bättre.

När det gäller rankning av webbsidor fungerar engagemangsmetriker som en faktakontroll. Objektiva faktorer som länkar och innehåll rangordnar först sidan, sedan hjälper engagemangsmetrik Google att anpassa sig om den inte hade rätt.

Utvecklingen av sökresultat

Då när sökmotorerna saknade mycket av det sofistikerade de har idag, myntades termen ”10 blå länkar” för att beskriva den platta strukturen i SERP. Varje gång en sökning utfördes skickade Google tillbaka en sida med 10 organiska resultat, var och ett i samma format.

I detta söklandskap var SEO heliga graal att bibehålla plats 1. Men då hände något. Google började lägga till resultat i nya format på sina sidor, kallade SERP-funktioner. Några av dessa SERP-funktioner innefattade:

·         Betalda annonser

·         Utvalda utdrag

·         Folk frågar också rutor

·         Lokalt paket (karta)

·         Kunskapspanelen

·         Sidlänkar

Och Google lägger till nya hela tiden. De experimenterade till och med, med ”nollresultat SERPer”, ett fenomen där endast ett resultat från kunskapsgrafen visades på SERP utan resultat under den, med undantag för ett alternativ att ”visa fler resultat.”

Tillägget av dessa funktioner orsakade viss initial panik av två huvudsakliga skäl. Till en början den att många av dessa funktioner orsakade organiska resultat att sänkas ner ytterligare på SERP. En annan biprodukt är att färre sökare klickar på de organiska resultaten eftersom fler frågor besvaras på själva SERP.

Så varför gjorde Google detta? Allt går tillbaka till sökupplevelsen. Användarens beteende indikerar att vissa frågor är besvarade med olika innehållsformat. Lägg märke till hur de olika typerna av SERP-funktionerna matchar de olika typerna av frågeställningar.

Frågans SyfteMöjlig SERP-funktion som utlöses
InformativtUtvalda utdrag
Informativt med ett svarKunskapsdiagram / omedelbart svar
LokaltKartpaket
TransaktionellShopping

Vi kommer att prata mer angående avsikt i kapitel 3, men för tillfället är det viktigt att veta att svar kan levereras till sökare i en mängd olika format, och hur du strukturerar ditt innehåll kan påverka formatet som det visas i sökningen.

Lokaliserad sökning

En sökmotor som Google har sitt eget patenterade index för lokala företagsförteckningar, från vilka den skapar lokala sökresultat.

Om du utför lokalt SEO-arbete för ett företag som har en fysisk plats vilken kunder kan besöka (ex: tandläkare) eller för ett företag som reser för att besöka sina kunder (ex: rörmokare), se till att du gör anspråk på, verifierar och optimerar ett gratis Google My Business Listing.

När det gäller lokaliserade sökresultat använder Google tre huvudfaktorer för att bestämma ranking:

1. Relevans

2. Avstånd

3. Prominens

Relevans

Relevans är hur väl ett lokalt företag matchar vad sökaren letar efter. För att säkerställa att verksamheten gör allt den kan för att vara relevant för sökare, se till att företagets information är noggrant och korrekt ifylld.

Distans

Google använder din geografiska plats för att bättre ge dig lokala resultat. Lokala sökresultat är extremt känsliga vad gäller närhet, vilket avser platsen för sökaren och / eller den plats som anges i frågan (om sökaren inkluderade en).

Organiska sökresultat är känsliga vad gäller en sökares plats, men sällan så uttalade som i paket för lokala resultat.

Prominens

Med prominens som en faktor vill Google belöna företag vilka är välkända i den verkliga världen. Förutom ett företags offentliga framträdande tittar Google också på vissa faktorer online för att bestämma lokal ranking, till exempel:

Recensioner

Antalet Google recensioner som ett lokalt företag får, och innehållet i dessa recensioner har en betydande inverkan på deras förmåga att rankas i lokala resultat.

Listning

En ”företagslistning” eller ”företagsförteckning” är en webbaserad referens till ett lokalt företag (namn, adress, telefonnummer) på en lokal plattform (Yelp, Acxiom, YP, Infogroup, Localeze, etc.) .

Lokala rankningar påverkas av antalet och konsistensen i de lokala företagslistningarna. Google hämtar data från en mängd olika källor för att kontinuerligt skapa sitt lokala affärsindex. När Google hittar flera konsekventa referenser till ett företags namn, plats och telefonnummer stärker det Googles ”förtroende” för giltigheten av dessa uppgifter. Detta leder sedan till att Google kan visa verksamheten med högre grad av förtroende. Google använder också information från andra källor på webben, till exempel länkar och artiklar.

Organisk rangordning

SEOs bästa förfarande gäller även för lokal SEO, eftersom Google också beaktar en webbplats position i organiska sökresultat när man bestämmer lokal ranking.

I nästa kapitel kommer du att lära dig bästa metoder som hjälper Google och användare att bättre förstå ditt innehåll.