Hur du skapar en strategisk marknadsföringsprocess: 5 steg för framgång

Vad är en strategisk marknadsföringsprocess?

Problem att känna till

Att bryta ner det: steg till framgång

Steg ett: planera ditt uppdrag, mål och syften

Steg två: analysera positionering inom bransch

Steg tre: etablera taktik för marknadsföring

Steg fyra: sätt din process i arbete

Steg fem: utvärdera, modifiera, upprepa

Tips för att guida dina insatser: slutliga funderingar

Ditt företags marknadsföringsprocess kan bära eller brista vad gäller positionering av varumärke samt kundlojalitet. Din strategiska process är vad som vägleder dina övergripande marknadsföringsinsatser, försäkrar att du riktar in dig mot rätt publik samt hjälper dig att hålla ett vaksamt öga på dina mål samt inriktning. Den ger ett genomförbart sätt att mäta status och framgång på dina initiativ.

Och om ditt företag inte tagit sig tid att fullt ut planera och kartlägga sin marknadsföringsprocess är risken att du missar dra fördel av din marknadsföringsnisch och hamnar efter inom din bransch ytterst verklig.

Hur du skapar en strategisk marknadsföringsprocess: 5 steg för framgång

Vad är en strategisk marknadsföringsprocess?

En strategisk marknadsföringsprocess är precis vad det låter som – det är en plan som lägger fram alla element kopplade till och som får effekt av dina marknadsföringsinitiativ. Vi kommer gå närmare in på det i detalj om en liten stund, men en marknadsföringsprocess bör täcka saker såsom:

·         Ditt företags uppdrag, mål och syfte (och dessa saker är alla inte detsamma – lär mer angående definiering av dina mål samt syften och skillnaden mellan dem).

·         Styrkor, svagheter, möjligheter och hot som påverkar marknadsföring av ditt varumärke.

·         Din målgrupp och specifika behov för denna grupp.

·         De nödvändiga resurserna och distributionskanalerna du kommer använda för att genomföra dina planer och stödja marknadsföringsinitiativ.

·         Genomförbara, mätbara tal som ger en tydlig bild av hur det ligger till med insatser enligt processen samt hur framgångsrikt utåtriktad verksamhet och interaktion med kunder har skett.

Din marknadsföringsprocess gäller inte enbart ditt eget varumärke, utan även din positionering inom din bransch. Det är handlingsplanen som driver dig fram inom din unika marknad och hjälper dig skapa värdefulla, upplevelserika kontakter med din målgrupp.

Problem att känna till

Det finns en hel del rörliga delar i en strategisk marknadsföringsplan och det är ofta en något komplex samt involverande process som kommer innefatta en rad olika företagsintressenter. Men belöningen för dessa insatser – avsevärt förbättrade interaktioner med kunder, ledarskap inom marknadsföringssektorn, ökade vinster och mer – är väl värda tiden samt resurserna.

Med det sagt finns några få hinder som marknadsföringsintressenter och deras team bör känna till:

·         Antaganden utan validerad uppbackning: Det finns ett gammalt talesätt om att göra antaganden och vad gäller din strategi för marknadsföringsprocess stämmer detta ordspråk verkligen. Det är viktigt att inte anta något – från din målgrupps behov till dina interna resurser samt förmåga för din egen arbetsstyrka.

Backa upp allt med efterforskning och due diligence för att undvika att positionera dig och ditt team i fel riktning.

·         Otydliga planer, brist på väldefinierad strategi: En av de enda saker värre än antaganden är otydlighet. De i spets för skapande av den strategiska marknadsföringsprocessen bör vara säkra på alla element inkluderade är väldefinierade i detalj och att faktorer såsom mål inte exempelvis är förväxlade med syften.

·         Brist på resurser: Kommer du ihåg då vi (precis) talade om hur inte göra antaganden sträcker sig till ditt eget interna teams förmåga? Att inse att du inte har resurserna du trodde dig ha kan verkligen dämpa dina ansträngningar och påverka hela strategiplanen. Att skapa din marknadsföringsprocess ger dig dock den perfekta möjligheten att identifiera alla områden där det brister internt, såväl som strategiska sätt för att överbrygga dessa klyftor.

Att bryta ner det: steg till framgång

Eftersom varje företag samt behov för dess målgrupp är unika, är det väsentligt att ha i åtanke att inga två strategiska marknadsföringsprocesser kommer se likadana ut. Din kan innefatta några extra steg med tanke på beskaffenheten för dina kunder eller produkten och tjänsten du erbjuder.

Här är dock några viktiga steg som är livsviktiga för varje effektiv marknadsföringsprocess:

Steg ett: planera ditt uppdrag, mål och syften

Innan du gör något annat måste dina ledare för marknadsföring och intressenter sätta sig ner och definiera ditt företags uppdrag, och de mål samt syften vilka kommer driva på din strategi för marknadsföring.

Om ditt företag redan har en fastställd verksamhetsidé, gratulerar! Du ligger redan före.

Din verksamhetsidé bör nudda och vara införlivad i varje steg du tar som företag, och det innefattar definitivt marknadsföring. Om du inte har en verksamhetsidé ännu, nu är det dags att skapa en. Den bör förklara varför din organisation existerar, varför den bedriver affärsverksamhet och hur den stödjer samt drar nytta av sina kunder. En del verksamhetsidéer är ambitiösa och motiverande, andra mer formella i sitt förhållningssätt. Försäkra dig om att din verksamhetsidé matchar ditt företags intention och kultur.

Därefter bör du kartlägga de målsättningar och syften som kommer bli ekrarna hjulet som är din marknadsföringsprocess. Allt eftersom du planerar dessa delar, kom ihåg, var SMART angående det hela. Det betyder, dina mål bör vara:

·         Specifika

·         Mätbara

·         Målsättande

·         Realistiska

·         Tidsbundna

Steg två: Analysera positionering inom bransch

Med din verksamhetsidé, målsättningar och syften kartlagda är det dags att blicka utåt och se var ditt företag ligger i förhållande till hela branschen, såväl som hur det är positionerat mot nuvarande kunder. Detta steg innefattar två väsentliga strategier. SWOT-analys, och en titt på positionering inom bransch.

SWOT står för:

·         Strengths (Styrkor), eller de saker ditt företag utför väl i jämförelse med konkurrenter.

·         Weaknesses (Svagheter), eller de faktorer som kan hålla din organisation tillbaka från framgång på marknaden.

·         Opportunities (Möjligheter), inklusive de externa element såsom trender vilka skule kunna skapa potential för ny affärsverksamhet eller inkomstkällor.

·         Threats (Hot), eller de externa faktorer (ekonomiska, politiska, tekniska, etc.) som kan skapa hinder för ditt företag.

Där SWOT fokuserar på interna faktorer och externa element för marknaden, söker positionering bättre definiera sätten på vilket ett varumärke uppfattas i jämförelse med sina konkurrenters genom kundens lins. Som Braftons Dominick Sorrentino förklarade fokuserar positionering av varumärke på skapandet av en tilltalande varumärkesidentitet som etablerar ett minnesvärt intryck hos kunder.

Som exempel; en bilförsäljare inom segmentet exklusiva bilar som önskar positionera sig själv som en säljare av lyxfordon, kommer söka använda vissa ord och bildspråk i sin marknadsföring för att skapa en specifik känsla kring varumärke bland sin målgrupp. Det är viktigt att beakta hur dina nuvarande och potentiella kunder uppfattar ditt företag, och om det är några förändringar du bör göra för att skapa din idealiska varumärkesbild.

Steg tre: etablera taktik för marknadsföring

Gör en ansträngning i förväg vad gäller planering av ditt uppdrag, mål och syften, såväl som din position på marknaden och sätten som du uppfattas av kunderna. Detta kommer sätta dig i rätt riktning för att etablera de faktiska taktikerna och kampanjerna du kommer använda för att driva din marknadsföring av varumärke.

Under detta steg bör ditt marknadsföringsteam vara säkra på att ha din marknadsföringsmix i åtanke, baserat på de 4 P:n inom marknadsföring av E. J. McCarthy. Även om dessa först skapades redan 1960, är de fortfarande mycket relevanta idag. De innefattar:

·         Product (Produkt): De artiklar eller tjänster ditt varumärke erbjuder som svar mot kundens önskan och behov.

·         Price (Pris): Kostnaden för produkten och värdet tillhandahållet till kunden.

·         Promotion (Marknadsföring): De insatser du gör inom marknadsföring och använder för att stödja produkten, inklusive specifika budskap för att rikta dig mot din publik.

·         Place (Plats): Här är var dina distributionskanaler kommer in. Detta P syftar på den fysiska eller digitala distributionskanal som ger tillgång till dina marknadsföringsmaterial, marknadsföringsbudskap och möjliggör försäljning.

Att överväga din dina distributionskanaler är ett absolut nödvändigt steg, särskilt inom det nuvarande landskapet vad gäller marknadsföring, Din situationsanalys och positionering informerar om din produkt samt ditt budskap, och ditt marknadsföringsteam bör även försäkra att de väljer den rätta kanalen för distribution enligt:

·         Din varumärkesbild,

·         Behov hos målgrupp, och

·         Den specifika taktik för marknadsföring vilken utförs som del av din nuvarande kampanj.

Steg fyra: sätt din process i arbete

Med all nödvändig planering på plats är det dags att genomföra din taktik och process. Detta steg kommer få dig och ditt marknadsföringsteam att:

1.      Skaffa resurser, inklusive nödvändig finansiell uppbackning och experter inom området, då det är nödvändigt

2.      Utveckling av tidsplaner, för varje taktik och kampanj. Var så specifik som möjligt med dessa uppgifter för att försäkra dig om att de kan uppfyllas effektivt.

3.      Utför processen.

Du gjorde din due diligence, nu är det dags att rulla upp dina ärmar och börja jobba!

Steg fem: utvärdera, modifiera, upprepa

Denna fas är var många organisationer gör ett kritiskt felsteg. Det är viktigt att hålla i åtanken att din strategiska marknadsföringsprocess kommer vara en pågående insats – du bör kontinuerligt söka efter ställen att förbättra och utöka planen.

När du väl verkställt dina marknadsföringsstrategier och taktiker är det dags att göra en återblick på dina definierade mål samt syften, och mätetalen du skapade tillsammans med dessa enligt din SMARTA planering. Dessa kommer vara livsviktiga när det gäller att bistå dig mäta den övergripande framgången för dina insatser enligt din verksamhetsidé och dina mål.

Tips för att guida dina insatser: slutliga funderingar

Allt eftersom du och ditt team arbetar er igenom ovanstående steg, här är några bra tips att ha i åtanke:

·         Snåla inte med din efterforskning. Vikten av element såsom marknadsstatistik, detaljer för affärscykel och väldefinierade kundtyper kan inte underskattas.

·         Beakta det kortsiktiga, planera för det långsiktiga. Snabba vinster kan vara viktiga för att nå uppmärksamhet från din målgrupp och för att motivera ditt interna team. Men du bör även införliva långsiktiga mål samt syften vilka är i linje med de huvudsakliga koncepten i din verksamhetsidé.

·         Var enkel och exakt. Inkludera alla relevanta detaljer som medlemmarna i teamet kommer behöva för att utföra de aktiviteter och taktiker du skapat som del av din strategi för marknadsföringsprocess. Jobba för att försäkra att där finns fullständig tydlighet och inget utrymme för misstolkning.

·         Var rimlig och resonlig. Här är var beaktande av ditt interna teams kompetens spelar in. Om du inte har de interna resurserna eller nödvändiga expertisen att stödja dina planer, då kan det vara tid att beakta samarbete med en expert för att försäkra dig om att dina förväntningar kan matcha dina mål och eventuella prestationer.

Din strategiska marknadsföringsprocess tillhandahåller en nödvändig handlingsplan för att bilda värdefull kontakt med kunder och cementera ditt varumärke i den perfekta nischen inom din marknad. Slösa inte ett enda ögonblick till på att krångla med odefinierade och obestämda marknadsföringsinitiativ – ge dig ut och erövra din bransch.

7 viktiga steg för att planera och utföra en lyckad marknadsföringskampanj

Källa: brafton.com

11 enkla steg för en framgångsrik process i att bygga varumärke

Ett igenkänt och älskat varumärke är en av de mest värdefulla tillgångarna ett företag äger.

Innehåll:

Vad är ett varumärke?

Vad är byggande av varumärke?

Hur du bygger ett varumärke

1. Upptäck syftet bakom ditt varumärke.

2. Studera konkurrerande varumärken inom din bransch.

3. Avgör ditt varumärkes målgrupp.

4. Etablera en verksamhetsidé för ditt varumärke

5. Skissa nyckelkvalitéer och fördelar ditt varumärke erbjuder

6. Skapa din unika röst för varumärke

7. Låt ditt varumärkes personlighet glänsa

8. Bygg en berättelse kring varumärke och budskap

9. Skapa en logotyp & tagline

10. Integrera ditt varumärke i alla aspekter av din verksamhet

11. Förbli trogen ditt byggande av varumärke

Bonus: Var ditt varumärkes största förespråkare

Enligt en Nielson enkät föredrar 59 % av kunder att köpa nya produkter från brands de känner till.

Som ett mindre företag kanske du konkurrerar mot stora varumärken med hängivna kunder och obegränsad budget för marknadsföring. Det är därför du måste hitta sätt att differentiera dig – med en egen gedigen process för byggande av varumärke.

11 enkla steg för en framgångsrik process i att bygga varumärke

Hur bygger du ett varumärke?

Branding är mycket mer än bara en häftig logotyp eller välplacerad reklam.

Du behöver göra mer.

Låt mig ge dig en snabb definition innan vi dyker in i de praktiska detaljerna för byggande av varumärke.

Vad är ett varumärke?

Enkelt uttryck definieras ditt varumärke av kundernas generella uppfattning om ditt företag.

Grundaren av Amazon, Jeff Bezos sa det ännu bättre; ”Ditt varumärke är vad andra säger om dig när du inte befinner dig i rummet.”

Ditt varumärke är ditt rykte!

I dagens marknad måste ett varumärke vara konsistent i kommunikation och upplevelse, över många applikationer.

·         Miljö (butik eller kontor)

·         Trycksaker, skyltning, paketering

·         Webbsida & marknadsföring online

·         Innehållspublicering

·         Försäljning & Kundservice

Är byggande av varumärke enkelt? Sanningen är att branding inte sker över en natt…eller ens inom några få månader.

Att bygga ett varumärke är definitivt en process. Den pågående insatsen kommer dock resultera i etablerandet av långsiktiga relationer med dina kunder.

Detta kan medföra en stadig ökning av försäljning, fler projekt, referenser via djungeltelegrafen, och påverkansarbete för din produkt eller dina tjänster.

Vad är byggande av varumärke?

Definitionen för byggande av varumärke är att generera kännedom om din verksamhet genom användandet av marknadsföringsstrategier och kampanjer med målet att skapa en unik och varaktig bild på marknadsplatsen.

Positivt intryck + sticka ut = framgång med varumärke.

Under 2020 kan förstärkningen av din varumärkesbild ske effektivt genom olika digitala marknadsföringsaktiviteter:

·         Användarupplevelser (ex. din webbsida)

·         SEO & Content Marketing

·         Marknadsföring på Social Media

·         Marknadsföring via E-post

·         Paid Advertising (PPC) [Betald Annonsering]

Tillsammans är dessa kanaler fundamentala i ökandet av kännedom om varumärket samt tillväxt. Vi kommer dyka ner i var och en av dessa bitar i detalj senare!

Vi förenklade vägen till processen för byggande av varumärke nedan, för att hjälpa ert företags varumärke eller personliga varumärke få fler lojala följare.

Undrar du var du skall börja?

Använd dessa steg som guide för hur du skall bygga ett varumärke!

Hur du bygger ett varumärke

1. Upptäck syftet bakom ditt varumärke.

Varje framgångsrikt varumärke har en mäktig anledning bakom sig.

Och så bör du.

Det är vad du vaknar varje dag och älskar att göra för andra människor (och världen) genom din produkt eller tjänst.

Det finns fyra frågor du borde ställa dig själv vid definiering av ett varumärkes syfte:

·         Varför finns du?

·         Vad differentierar dig?

·         Vilka problem löser du?

·         Varför skall människor bry sig?

Du kommer att använda dessa idéer för att informera om kärnan av ditt varumärke, genom en tagline, slogans, röst, budskap, berättelser, visualisering och mer.

Så gräv djupt och hitta dessa guldkorn av sanning vilka kan särställa ditt varumärke från andras.

Simon Sinek, expert inom ledarskap, utvecklade en effektiv modell kallad The Golden Circle (han är också författare till Start With Why-den här boken är utmärkt att läsa eller lyssna till på Audible!)

Konceptet bakom The Golden Circle kan verkligen hjälpa dig att identifiera syftet bakom vad som helst i affärsvärlden eller i livet.

De 3 delarna i The Golden Circle:

·         Vad – Produkterna eller tjänsterna du erbjuder dina kunder

·         Hur – Sakerna som differentierar dig från konkurrenterna

·         Varför – anledningen varför du är passionerad och varför du finns

I videon nedan kan du se hur Sinek förklarar hur man verkligen differentierar ett varumärke när de flesta misslyckas.

Jag har antagligen tittat på den presentation över hundra gånger, och får fortfarande gåshud när jag gör det. Det är en som jag skickar till alla kunder innan vårt kick-off möte för fasen då varumärke skall upptäckas.

Vissa personer inom branschen för marknadsföring tycker att det är överskattat, men jag håller inte med. Det är inspirerande, framförallt om du är ny vad gäller att bygga varumärke för en affärsidé. Och, det finns en anledning varför det är ett av de mest populära avsnitt av TED Talks genom alla tider.

Luta dig tillbaka och ta en titt:

”Människor köper inte vad du gör; de köper varför du gör det.

Målet är inte att göra affärer med alla som behöver vad du har.

Målet är att göra affärer med människor som tror på det du tror på.”

–          Simon Sinek

Du kan också använda The Golden Circle som en startpunkt för att identifiera ditt unika varumärkes syfte.

2. Studera konkurrerande varumärken inom din bransch.

Du skall aldrig exakt imitera vad de stora varumärkena gör inom din bransch.

Men, du bör vara medveten om vad de gör väl (eller där de misslyckas).

Målet är att differentiera sig från konkurrenterna. Övertyga en kund att handla från dig istället för dem!

Vi tänker alltid på hur man gör så att ett varumärke sticker ut från vad som redan finns därute. Hoppa inte över detta steg i den varumärkesbyggande processen.

Studera dina huvudsakliga konkurrenter eller måttstockar till varumärken. Studera exempelvis hur väl de lyckats med att bygga ett varumärke.

För ett varumärke att vara effektivt behöver det vara enkelt för konsumenter att känna igen och komma ihåg.

Skapa ett kalkylblad för studerande av konkurrenters varumärken

Studerande av konkurrenter är ett nyckelelement för din egen utveckling av varumärke. Börja med att skapa ett kalkylblad för studerande av konkurrenters varumärken. Du kan använda Google Sheets, Excel, Eller bara ett block.

Svara därefter på dessa fundamentala frågor.

·         Är konkurrenten konsistent med budskap och visuell identitet över kanalerna?

·         Vad är kvalitén hos konkurrenternas produkter eller tjänster?

·         Har konkurrenten kundrecensioner eller är omtalad på social media där du kan läsa om dem?

·         På vilket sätt marknadsför konkurrenten sin verksamhet, både online och offline?

Välj några få konkurrenter, två till fyra (2-4) är ett bra antal för ditt kalkylblad om konkurrenter. Du kanske vill ta en titt på andra lokala företag, eller till och med sikta in dig på att mäta mot kända varumärken.

3. Avgör ditt varumärkes målgrupp.

Grunden till byggande av ditt varumärke är att avgöra målgruppen som du kommer fokusera på.

Du kan inte vara allt för alla, eller hur?

Precis

När du bygger ett varumärke, ha i åtanke vem exakt du vill nå. Du kommer skräddarsy ditt uppdrag och meddelande för att uppfylla deras exakta behov.

Nyckeln är att vara specifik. Kom fram till detaljerade beteenden och livsstilar för dina konsumenter.

Jag skall förklara med några kortfattade exempel.

·         Istället för ”alla Mammor”, kan du begränsa det till en nisch för att finslipa det till ”singelmammor som arbetar heltid hemifrån”.

·         ”Teknikintresserade personer” är för brett. Men ”Tekniskt kunniga tidiga användare som har hand om större team” kan begränsa fokusområdet.

·         Om du har ”universitetsstudenter” som målgrupp, finns det definitivt utrymme att vara mer specifik. Som exempel kan det vara: ”universitetsstudenter som studerar utomlands i Europa under sommaren”.

·         ”Alla som behöver ett jobb” är verkligen ingen nisch som målgrupp. Men, ”pensionärer som söker återgå till yrkeslivet på chefsposition” kan vara!

Som du kan se, att rikta in sig på en nisch kräver att förbinda sig till något väldigt fokuserat från början.

Du kommer att inse att den konkurrensmässiga fördelen vid varumärkesbyggande av ditt företag är att minska din målgrupps fokus. Detta kan hjälpa dig att försäkra att ditt varumärkes budskap upplevs som kristallklart för den oberoende mottagaren.

Spika upp en bild av dina konsumenter, lär dig därefter hur du skapar en varumärkesidentitet som de kan förstå och relatera till.

Kundtyper för ditt varumärke

Skapande av varumärke bygger på en verklig förståelse för kundtyper. Här är några saker att dokumentera vid beskrivande av din idealiska kund:

·         Ålder

·         Kön

·         Plats

·         Inkomst

·         Utbildningsnivå

För att få ytterligare definition vad gäller kundtyp för ditt varumärke, dyk ner i dessa detaljer:

·         Motivering

·         Mål

·         Pain points

·         Influencers

·         Föredragna varumärken

Att identifiera målgruppen för dina tjänster eller produkter är en övning som kommer påverka och ge fördelar till alla delar av din varumärkesbyggande process, särskilt för marknadsföringsinsatser. Du vill att rätt person konsumerar ditt innehåll, klickar på dina annonser, går med i din mejllista, etc.

Att avgöra den ideala publiken för din verksamhet kommer bistå dina övergripande digitala varumärkesbyggande strategier. Det är definitivt ett viktigt första steg!

4. Etablera en verksamhetsidé för ditt varumärke

Har du funderat på en verksamhetsidé för ditt varumärke? Kort och gott så kommer du att behöva skapa ett tydligt uttryck för vad ditt företag är mest passionerat över.

Detta är ditt Varför; anledningen till att du går upp varje morgon.

Innan du kan bygga ett brand som din målgrupp litar på, behöver du veta vilket värde ditt företag tillhandahåller.

Verksamhetsidén för varumärket definierar i grunden en anledning att existera. Den kommer informera alla andra aspekter angående dina varumärkesbyggande strategier.

Allt från din logo till din tagline, röst, budskap, och personlighet bör reflekteras i den verksamhetsidén.

När människor frågar vad du gör: besvara dem med din verksamhetsidé för ditt varumärke.

Du kan använda informationen samlad från övningen med The Golden Circle (se Steg 1), för att skapa en tydlig och effektiv verksamhetsidé för ditt varumärke.

Verksamhetsidé exempel: Nike

Vi känner alla till Nikes tagline: Just do it. Men vet du vad deras verksamhetsidé för varumärket är?

Nike’s verksamhetsidé är: ”To bring inspiration and innovation to every athlete in the world”.

Du kan se Nikes verksamhetsidé överallt. De fokuserar på alla typer av atleter som använder Nikes produkter för att bli det bästa de kan bli.

Nike går även längre med sin verksamhetsidé, genom att som fotnot i uttalandet lägga till: ”If you have a body, you are an athlete”. Tänk på hur bred deras målgrupp blir med en fotnot som den!

Företaget har byggt upp ett sådant rykte och följare av varumärket, att det är möjligt att utöka målet till att passa varje ”kropp”.

När du bygger din verksamhets varumärke, börja smått och kom ihåg att fokusera på din nisch vad gäller målgrupp först.

Över tid kan lojalitet till ditt varumärke växa tillräckligt för att expandera ditt omfång.

Låt oss för en minut ta ett steg tillbaka. Innan du skapar din verksamhetsidé för ditt varumärke, känn efter i magen om du verkligen förbinder dig till Steg 3 i fastställandet av exakt vilka dina konsumenter är. Det är ett av de viktigaste stegen bland alla i processen för byggande av varumärke.

5. Lista nyckelkvalitéer och fördelar ditt varumärke erbjuder

Det kommer alltid finnas varumärken med större budget och mer resurser för att regera inom sin bransch.

Din produkt, tjänst och fördelar tillhör helt dig själv.

Att starta ett varumärke som är minnesvärt betyder att du gräver djupt för att lista ut vad du erbjuder, och ingen annan erbjuder.

Förutsatt att du vet exakt vilken din målgrupp är (se Steg 3), ge dem en anledning att välja ditt varumärke över något annat.

Det är viktigt att notera att detta inte bara en tvättlista över funktionerna din produkt eller tjänst erbjuder till kunderna eller klienterna. Fundera på hur du tillhandahåller värde som förbättrar konsumenternas liv (utfall eller resultat som upplevs).

Här är några exempel:

·         Mer autentisk och transparent kundtjänst

·         Ett bättre sätt att gynna produktivitet

·         Minska kostnader med en mer lönsam lösning

·         Spara tid på dagliga sysslor

Verksamhetsidé exempel: Apple

Apple är uppenbart inte bara vilket annat bolag som helst. En av deras nyckelkvalitéer är en ren design, och en nyckelfördel är enkelheten i användande.

Från unik paketering till deras events för tillkännagivande, påminner Apple alltid kunder att deras produkt kan användas direkt ut från lådan.

Minns du Apples slogan från 1997-2002? Den var ”Think Different”. Detta begrepp fortsätter att existera idag.

Vi är nästan halvvägs igenom stegen för byggande av varumärke. Om du har kommit så långt, ge dig själv en high five.

6. Skapa ditt varumärkes unika röst

Din röst beror på ditt företags mål, publik, samt bransch.

Det är hur du kommunicerar med dina kunder, och hur de svarar till detta.

En röst för ditt varumärke kan vara:

·         Professionell

·         Vänlig

·         Serviceinriktad

·         Auktoritär

·         Teknisk

·         Säljande

·         Personlig

·         Informativ

Det finns gränslöst med adjektiv och möjligheter som kan bygga ett varumärkes röst bakom ditt budskap.

I slutändan önskar du välja en röst för varumärke som låter vettig och resonerar med din målgrupp. (Åter, tillbaka till Steg 3!)

Du kommer se att om du hittar och använder den rätta rösten för varumärket, då kommer du ha större chans att anknyta till konsumenterna.

Detta är särskilt viktigt vid publicering av bloggartiklar eller meddelanden på social media. Upprätthållande av en konsistent röst kommer hjälpa din varumärkesbild att bli igenkänd på flera kanaler på samma vis. En gemenskap av följare, läsare eller prenumeranter kommer förvänta sig en viss röst och personlighet för varumärket då de konsumerar ditt innehåll ”se nästa steg).

Verksamhetsidé exempel: Virgin America

Virgin America är känt för sin vänliga och pålitliga kundtjänst, och dess röst bygger konstant varumärket.

På Twitter, notera deras personliga stil – med användande av platsbaserad humor i detta fall. De förstärker även värdet som de ger sina kunder – med garanti för eluttag på varje flygning.

”Fiskpinnar kommer flyga över Pike Palace innan vi erbjuder en flygning utan eluttag. #FleetWide

– Virgin America (@VirginAmerica) 4 augusti, 2015″

7. Låt ditt varumärkes personlighet glänsa

Kunder letar inte efter ännu ett företag inom köksredskap som erbjuder samma sak som alla andra.

De söker efter en upplevelse särskilt framtagen för deras behov, uppbackad med genuint personlig interaktion.

Undrar du över hur du skall bygga din verksamhets varumärke på ett unikt sätt? Få din personlighet att sticka ut i varje aspekt för byggandet av ditt varumärke.

Var konsistent med denna personlighet för ditt varumärke över alla kontaktpunkter.

Det kan vara så enkelt som:

·         En personlig röst i kommunikationen (använda ”jag” och ”du”)

·         Dela innehåll från bakgrunden i verksamheten

·         Berätta om verkliga erfarenheter

·         Beskriv dina produkter/tjänster på ett finurligt sätt

8. Bygg en berättelse kring varumärke och budskap

När du bygger ett varumärke, tala om för kunderna kortfattat vem du är.

Använd rösten för verksamheten du har valt för ditt varumärke.

Ditt budskap bör vara helt associerat med ditt varumärke och konsistent uttryckt.

Denna del av processen för utvecklingen av varumärke går bortom din logotyp och tagline för att definiera nyckelaspekterna gällande:

·         Vem du är

·         Vad du erbjuder

·         Varför människor skall bry sig

En berättelse för varumärke är möjligheten att kommunicera på en mänsklig nivå, att skapa en direkt emotionell kontakt med dina kunder.

Vad detta innebär är att det språk du använder bör förstås omedelbart samtidigt som de slår an på en emotionell sträng.

Gör det enkelt och tydligt.

Viktigast av allt, när du skapar din berättelse för varumärke, tala inte om vad din produkt kan göra… istället varför den är viktig för dina kunder.

Exempel på byggande av varumärke: TOMS Shoes

TOMS Shoes har byggt en enorm skara följare på social media och otroligt positiv uppfattning om varumärket.

De definierar tydligt sitt budskap på sin webbsida: ”Förbättrar liv. Med varje produkt du köper, hjälper TOMS en person i behov. En för varje.”

Denna berättelse bärs genom varje ögonblick en konsument är i kontakt med varumärket.

9. Skapa en logotyp & tagline

När du tänker skapande av ett varumärke kommer du antagligen tänka på det visuella först. Vi har inte ens talat om det förrän djupt in de denna process för branding!

Detta steg kan vara det där du behöver hjälp i det kreativa förfarandet.

Den mest spännande (och diskuterbart viktigaste delen) i processen för byggandet av varumärke, är att skapa en logotyp och tagline för ditt företag.

Denna logo kommer dyka upp på allt relaterat med din verksamhet. Den kommer bli din identitet, visitkort, och visuella igenkänningen av ditt löfte.

Så var villig att investera tid och pengar på att skapa något exceptionellt vad gäller förstärka den visuella identiteten för ditt företag.

Behöver du hjälp med varumärket för din verksamhet? Anställ en professionell designer eller agentur med erfarenhet inom identitet och design, för att hjälpa ditt varumärke sticka ut.

Deras expertis kommer försäkra att du får ett unikt och tidlöst märke för din verksamhet.

En designer kan även utveckla riktlinjer för ditt varumärke, för att försäkra att samtliga framtida applikationer av logo och associerade färgpaletter eller typsnitt för varumärket används konsekvent.

En gedigen guide för stil av varumärke kommer innefatta följande saker:

·         Storlek på logo och placering

·         Färgpalett

·         Typografi och font

·         Ikonografi

·         Fotografi-/bildstil

·         Webbelement

10. Integrera ditt varumärke i alla aspekter av din verksamhet

Processen för byggande av varumärke slutar aldrig.

Ditt varumärke bör vara synligt och reflekteras i allt som din kund kan se, läsa och höra.

Låt mig förklara.

Om en klient kommer in till ditt kontor, eller kund kommer in till din butik – bör din varumärkesbild sölppppynas både i miljön och med personlig interaktion.

Allt som det går att ta på – från visitkort till marknadsföring, till paketering och produkt – behöver din logo tryckt.

På all digital media, försäkra dig om att ditt varumärke ser likadant ut överallt. Använd din guide för stil av varumärke för att skapa konsistens med visualisering såsom färger och användande av logo, font, foton, etc.

Din webbsida är det viktigaste verktyget för marknadsföring av ditt varumärke. När du designar en webbsida: införliva din röst, budskap, och personlighet i innehållet.

Profilsidor för nätverk på social media bör varumärkas visuellt, och med din valda röst för engagemang.

Och glöm inte video! YouTube, Facebook Video och Facebook Live, Snapchat och Instagram Stories är samtliga plattformar som behöver innehåll med din unika röst för varumärke och personlighet.

För de som ger sig in på podcast, håll dig till ett tema som stödjer ditt varumärkes budskap, värde och röst.

Byggande av varumärke exempel: Warby Parker

Warby Parker har lyckats att snabbt utveckla ett varumärke som är unikt och bäst i sitt slag. Deras innovativa produkt prova på hemma, försäljningsmiljö, och insatser inom digital marknadsföring är skräddarsydda för deras målgrupp.

11. Förbli trogen ditt byggande av varumärke

Om du inte bestämmer dig för att ändra ditt varumärke till något som är mer effektivt baserat på mätningar mot kunders respons, är nyckeln att vara konsekvent.

När du väl etablerat en röst för varumärke, använd den för varje del av ditt innehåll som du skapar. ”Se ovan, Steg 6 i processen för byggande av varumärke.)

Dokumentera alla riktlinjer för varumärke som du skapar och distribuera internt som referens.

Vad är byggande av varumärke värt, om det inte är konsekvent? Gör inte ändringar konstant på din branding. Inkonsekvens kommer förvirra dina kunder, och skapa långsiktigt byggande av varumärke svårare.

Byggande av varumärke exempel: Starbucks

Starbucks är världsledande inom försäljning av specialkaffe, och deras varumärke har alltid lovat att föra människor tillsammans.

Starbucks budskap?

”För att inspirera och vårda den mänskliga andan – en person, en kopp och ett grannskap i taget.”

Det är därför du kommer hitta gratis Wi-Fi i varje butik, stora bord, och lugnande musik för att göra samtal med varandra enklare. De skriver alltid ditt namn på kaffet för en extra personlig känsla.

Även om deras logo ändrades 2011 (tog bort företagets namn!), har Starbucks varumärke med dess uppfattning bland människor förblivit stark. När du ser den förenklade gröna logotypen med sjöjungfrun, vad känner du då? Jag garanterar att det är något.

Bonus: var ditt varumärkes största förespråkare

När du bygger ett varumärke som fungerar för mindre företag, är du (och dina anställda) de bästa förespråkarna för att marknadsföra varumärket.

Ingen känner till ditt varumärke bättre än du, så det är upp till dig att sprida ordet.

När du tar in anställda, försäkra dig om att de passar in i kulturen och med budskap, vision samt värdering för ditt varumärke.

Uppmuntra anställda att etablera ett personligt varumärke som är i linje med ditt företags process för varumärke, för att vidare stärka omfånget.

Ge dina lojala kunder en röst. Uppmuntra dem att lägga upp recensioner, eller dela ditt innehåll.

Mer om att bygga ett varumärke från grunden

Källa: freshsparks.com

10 proffstips för att driva en effektiv PR-kampanj

Innan du släpper ditt budskap för PR-Kampanj

1. Sätt ett mål, dess begränsningar, samt mätetal för framgång

2. Känn din publik

3. Välj rätt plattform

4. Hitta din kreativa vinkel

5. Skriv en exceptionell pressrelease

6. Distribuera smart

7. Bygg relationer med journalister

Efter du släpper ditt budskap för din PR-kampanj

8. Bygg länkar

9. Delning på social media

10. Skriv ett blogginlägg för företaget

Exempel för PR-kampanjer

10 proffstips för att driva en effektiv PR-kampanj

Innan du släpper ditt budskap för din PR-kampanj

1. Sätt ett mål, dess begränsningar, samt mätetal för framgång

Det är viktigt att börja med en större bild som mål. Vad hoppas du uppnå med din kampanj? Vill du nå en ny publik? Vill du lyfta försäljningen av en produkt? Vill du bygga en positiv relation med allmänheten?

När du väl valt målet för helheten, smala av det ytterligare – för vilken produkt vill du särskilt lyfta försäljningen? För vad vill du att ditt varumärke skall vara känt? Ha i åtanke hur stor din budget är och om det bör finnas en deadline. Genom att lägga riktlinjer för en kampanj ger du dig själv ett fokuserat mätetal för att mäta din framgång.

2. Känn din publik

Innan du kan välja hur du önskar leverera ditt PR-meddelande måste du besluta vem du vill skall ta emot det. Ta dig tid att etablera vilka kundtyper du vill denna kampanj skall nå. Till exempel, om du har familjer som målgrupp, kanske önskar du skapa en kampanj som uttrycker ett meddelande angående familjen först, eller visa varför varumärket bryr sig hur dess produkter påverkar de käraste.

3. Välj rätt plattform

När du väl valt kundtyp vill du välja din föredragna plattform för leverans av ditt budskap – föredrar exempelvis din idealiska publik TV eller radio? En pressrelease eller en presskonferens? Denna information kommer hjälpa dig att sätta strategi på allt annat.

4. Hitta din kreativa vinkel

Ingen säger att du inte kan driva en framgångsrik kampanj på små nyheter, såsom ett företagspris, men din berättelse måste vara intressant för allmänheten. Som tur är har varje berättelse en kreativ vinkel. Se på den från allmänhetens synvinkel. Varför skall de bry sig? Om ditt företag just vann ett pris, ”Bästa Cykelstudio i Stockholm”, fråga dig själv vad angående detta pris som är viktigt för dina kunder. Ett rätt redaktionellt knyck är ofta vad som får någon att vilja lära sig mer. Som exempel; ”Vi vann Bästa Cykelstudio i Stockholm, slog ut stornamn som Crescent endast 6 månader efter öppnande”

5. Skriv en exceptionell pressrelease

Om du vill att journalister hjälper dig behöver du hjälpa dem. Istället för att skriva en pressrelease som marknadsföring, ex. ”Vår nya telefon är nu tillgänglig”, skriv en med kraftigare vinkling: ”En lokal mobiltelefonbutik önskar tävla med Apples iPhone”. Märker du skillnaden? Det första alternativet med pressreleasen är egentligen bara reklam. Det andra alternativet är en berättelse. Inkludera relevanta citat från anställda eller industriledare, och inkludera all den nödvändiga informationen en journalist kan tänkas behöva.

6. Distribuera smart

När du väl kommit fram till din vinkling med nyhetsvärde, distribuera till mediepublikationer som är relevanta för branschen. Du kan även skicka berättelsen till lokal-TV eller radiostationer. Det är av yttersta vikt att du gjort efterforskning på mediebolag genom att besöka deras webbsida och se hur mycket din bransch påverkar publikationens nyhetsflöde. Kom ihåg, mediekanaler bryr sig inte om du öppnar en Italiensk restaurang – men de bryr sig om en intressant berättelse såsom ”Konventionella måltider för stora familjer är en outnyttjad marknad i [denna stad], och en ny Italiensk restaurang uppmärksammar denna efterfrågan”.

7. Bygg relationer med journalister

Samtidigt som detta är ett mer långsiktigt tillvägagångssätt kan du verkligen bygga relationer med journalister under dina kampanjer. Istället för att skicka din berättelse till en generisk nyhetsredaktion, identifiera namnen på journalisterna som oftast skriver om ämnen relaterade till din bransch. Mejla, ring eller till och med nå ut till specifika reportrar via deras Twitter-namn med din berättelse, så att du kan börja bygga en långsiktig relation med någon som kan vara villig att skriva om ditt företag igen i framtiden.

Efter du släpper ditt budskap

8. Bygg länkar

När din berättelse väl börjar spridas genom media är det viktig att du drar fördel av dragkraften du får från det långsiktiga lyftet på din webbsidas domän.

Kontrollera först Fresh Web Explorer och Google News – med Google news kan du även ange ett larm för ditt företag så att du inte behöver kontrollera pressen manuellt. Närhelst du ser ditt företag eller kampanj nämnd, skicka ett mejl till journalisten som skrev artikeln, eller själva publikationen. Här är vad du kan säga:

”Hej

Jag hoppas du har det bra. Jag avslutade precis läsning av din artikel med titeln [skriv artikelnamn här] – en intressant och uppskattad läsning!

Jag märkte i artikeln att du nämnde [lägg in kampanj- eller företagsnamn här]. Jag undrar om du kunde lägga till en länk [lägg in länk här]. Förhoppningsvis kommer detta ge läsarna ytterligare information om de önskar utforsla dem vidare.

Låt mig veta om du kan hjälpa!

Vänligen,

Jan Svensson”

Genom att uttrycka detta som en fördel för publikationens läsare, ger du journalisten en bra incitament att lägga till en länk tillbaka till din sida.

9. Delning på social media

Likt som för länkbyggande, att fråga medieredaktioner som publicerar din artikel att dela den på sina kanaler för social media är en effektiv metod för att locka en stor publik till din kampanj. Som exempel, om din berättelse plockas upp av Cosmopolitan, varför inte försöka nå några av deras 2,2 miljoner följare på Instagram?

Eftersom social media rör sig snabbt kommer du vilja mejla en publikation omedelbart då din berättelse går live, för att fråga deras chef för social media om de kan vara villiga att dela den medan det fortfarande är färskt.

10. Skriv ett blogginlägg för företaget

Om din kampanj är framgångsrik kommer du med stor säkerhet se en ökning av besök på din webbsida. Dra nytta av denna ökade trafik genom att skriva ditt egna blogginlägg, som redogör för samma information du skrev i din pressrelease. Detta kommer möjliggöra att ditt företag ger relevant information till människor som önskar veta mer om ditt företag och tjänsterna du tillhandahåller.

Exempel för PR-kampanjer

Låt oss nu ta en titt på några PR-kampanjer som regerade genom att använda stegen ovan.

1. Burger King drog uppmärksamhet till sig med Nationella månaden för Antimobbning genom att visa två olika typer av ”mobbning” och se vilken åskådare vid sidan av brydde sig mer om. Kolla in denna kreativa och rörande analogi i videon nedan (helt ärligt, jag fick en tår i ögat). Det är tydligt att Burger King gjorde sin research om målgruppen under Månaden för Förebyggande av Mobbning, och levererade kampanjens budskap på plattformen bäst lämpad för demografin gymnasieelever.

2. När ett företag gör förändringar i varumärket blir användare ofta frustrerade, särskilt när de inte förstår orsaken till förändringen. När Airbnb lanserade sin nya ”the Bélo” logo, var vissa av Airbnbs användare kritiska till förändringen. För att bekämpa kritiken producerade företaget en video som beskrev historien bakom den nya logotypen, och skapade även ”kundupplevelse” så Airbnbs användare kunde personifiera sina egna Bélo logotyper.

För att dämpa frustrationen ytterligare skickade Airbnbs VD, Brian Cheskey, ett webinar till aktiva användare som förklarade anledningen till förändringen av logon. Detta är en effektiv strategi för att bygga starkare relationer med publiken. Dessutom skapade Airbnb företagsnyhet till en berättelse som intresserade medieredaktioner genom att sätta den nya logon i samband med ett större budskap.

3. AXA, en fransk multi-internationell försäkringsfirma behövde sprida medvetenhet till kinesiska föräldrar att bära bilbälte var nödvändigt för deras barns säkerhet. För att göra detta producerade AXA en video med utbildningsprogram som involverade olika skolor genom hela landet. Över sex månader hade mer än 125,000 barn och föräldrar lärt sig om säkerhetsbälte och dess säkerhet i ett av dessa informationsprogram. Efter kampanjen visade en studie att 77 % positivt kopplade samman AXA med medborgarkampanjen, och att kunder som övervägde AXA försäkringar ökade från 24 % till 34 %. Se? PR kan skapa pengar! Denna kampanj exemplifierar en PR-strategi som etablerar ett mål, att sprida medvetenhet om säkerhet med säkerhetsbälte, och ett bestämt mätetal för att rapportera nivån av framgång.

4. Innan #IceBucketChallenge hade jag knappt hört någon tala om ALS. I ett försök att använda PR för att sprida medvetande, skapade ALS organisation #IceBucketChallenge vilken instruerade en person att spela in en video med dem själva där de dumpar en hink med is över sitt huvud och sedn nominera tre vänner att göra detsamma genom social media. Den blev påfallande viral – flera kändisar inklusive Facebooks VD Mark Zuckerberg deltog, och den spred sig snabbt på social media. Under 2013 samlade organisationen för ALS in 28 miljoner kronor genom donationer. Under 2017, året för kampanjen med #IceBucketChallenge samlade organisationen för ALS in över 1 miljard kronor. Organisationen för ALS beslutade sig för en effektiv plattform att framföra sitt budskap, och valde även en otroligt kreativ vinkel för att optimera genomslaget.

5. Under 2003 valde Dove att använda verkliga kvinnor i sin reklam istället för att använda trådsmala modeller för att sälja Doves produkter, och kallade sin PR-kampanj ”Kampanj för Äkta Skönhet”. Varumärket producerade kampanjen med en reklam som visade sex vanliga kvinnor i sina underkläder – vilket aldrig tidigare var skådat och därmed en kreativ vinkel att använda. Kampanjen hjälpte Dove att förbättra sitt varumärkes rykte genom att dra uppmärksamhet till sina enastående annonser som lyfte försäljningen med 700 %.

Se även Jerry Silfwers TED talk om PR

Känner du efter att ha läst artikeln att du fortfarande inte riktigt vet var du ska börja kan du ta hjälp av en PR-byrå för rådgivning.

Källa: hubspot.com

6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

Vad är ROI i AdWords?

Avancerade AdWords Strategier för att lyfta din ROI

1. Lägg till Negativa Nyckelord

Resurser för att Bygga Negativa Nyckelord

2. Använd Single Keyword AdGroup

Hur Identifierar Du Högpresterande Nyckelord för Skapande av SKAG?

3. In-Market Targeting

Varför Skall Du Använda In-Market Targeting?

4. Remarketing List for Search Ads (RLSA)

Segmentering av Publik i RLSA

Fördelar med att använda RLSA

Hur Får Du Ut Mer av Dina RLSA Kampanjer?

5. Affinity Targeting

Vad är Fördelarna med Affinity Targeting?

6. Dynamic Keyword Insertion

Hur Fungerar Dynamic Keyword Insertion?

Vad är Anledningen till att Använda Dynamic Keyword Insertion?

Sammanfattning

6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

6 Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

Att öka konvertering, reducera utgifter och förbättra ROI (Retur på Investering) är drömmen för varje marknadsförare på Internet.

Att i verkligheten lyckas med ovan nämnda mål är dock inte enkla att lyckas med, så som det verkar.

I AdWords, finns det så många saker såsom nyckelord, ads, ad groups campaigns att det i realiteten blir riktigt komplicerat att veta om du gör det rätta eller inte.

AdWords är ganska enkelt men ändå lite svårt. Det är enkelt att lära sig men svårt att bemästra.

Naturligt dynamiskt, frustrerar det ibland marknadsförare som inte ser den ROI (Retur på Investering) de förväntade sig från sina AdWords Kampanjer.

För att undvika denna frustration som en annonsör, måste du vara strategisk i din framförhållning och använda samtliga Avancerade AdWords strategier för dess optimala tillämpning.

För att hjälpa dig förbättra ROI på dina AdWords kampanjer, är här några avancerade AdWords strategier. Men låt oss börja med att se vad AdWords ROI faktiskt är och hur det beräknas.

Vad är ROI i AdWords?

ROI även kallat Return Of Investment är en indikator på nyckelprestanda som används av nästan alla affärsmän för att avgöra lönsamheten.

ROI har en nyckelroll i att avgöra lönsamheten på dina AdWords kampanjer.

Det är i princip förhållandet mellan din nettovinst och dina kostnader.

Detta är det viktigaste mätetalet för en annonsör eftersom det visar exakta effekten dina annonsinsatser har på ditt företag.

Formeln för att beräkna ROI är:

ROI = [Intäkter – Totala Kostnader] / Totala Kostnader x 100

För att räkna ut ROI behöver du först mäta Konverteringar och den totala kostnaden.

Konverteringar är handlingar från kundens sida som är av värde till dig. Det kan vara försäljning, generering av prospekt, registreringar, besök på webbsida, nedladdningar och mer.

Efter att du har mätt konverteringarna kan du börja utvärdera din ROI. Kom ihåg att värdet på varje konvertering bör vara större än summan du spenderat för att få konverteringen.

Genom att beakta ovan formel, låt oss säga att du har en produkt vars kostnad är 1,000 kr och säljs för 1,500 kr. Genom att annonsera din produkt via AdWords kan du sälja 10 enheter av din produkt.

Då är din totala kostnad 10,000 och dina totala intäkter är 15,000

ROI = [(15,000-10,000)/10,000] * 100

=[5,000/10,000] * 100 = 50 %

I detta exempel får du 50 % i retur på din investering. För varje 10 kr du spenderar, får du 15 kr tillbaka.

Avancerade AdWords strategier för att lyfta din ROI

1. Lägg till negativa nyckelord

Negativa nyckelord är den bästa möjliga sak som någonsin hänt med Google AdWords. De är de första som kommer till räddning för en drunknande AdWords Kampanj.

Negativa nyckelord är de nyckelord som förhindrar att dina annonser börjar triggas av irrelevanta sökkriterier.

De hjälper dig genom att visa dina annonser för de personer som är mest troliga att klicka på dem.

Genom att locka endast de relevanta söktermerna, besparar negativa nyckelord också dig utgifter för annonser vilka skulle vara slöseri på irrelevanta klick.

Den bästa användningen för negativa nyckelord är att minska kostnaden genom att exkludera nyckelord där du möjligtvis lägger pengar men inte genererar en positiv återbetalning.

Bortsett från detta, minskar negativa nyckelord också irrelevanta intryck av annonser och gör dina annonser högst riktade.

Genom att fokusera på att visa dina annonser till en högst riktad publik, ökar negativa nyckelord din CTR.

När din CTR ökar relevansen för dina annonser avseenden sökfrågan som avgjorts, ökar den därmed din Kvalitetspoäng.

När ditt CTR väl ökar och Kvalitetspoängen förbättras, kommer Kostnaden per Klick att minska vilket är en stor fördel för annonsören eftersom en minskning av CPC är ett av nyckelmålen som varje annonsör önskar uppnå.

Genom att göra dina annonser högst riktade, ökar CTR. Att öka CTR i sin tur ökar konverteringen vilken ultimat ökar din ROI.

Vissa annonsörer gör misstaget att inte regelbundet lägga till negativa nyckelord.

För att undvika misstaget, gör en vana av att lägga till potentiella negativa söktermer samtidigt som du lägger tid på att undersöka de vanliga nyckelorden.

Resurser för att bygga negativa nyckelord

(i) Search Query Report

Detta är den viktigaste resursen för att hitta negativa nyckelord.

Analysera dina söktermer och se vilka termer din annons verkligen visas för.

Om du ser några irrelevanta termer, lägg till dem som negativa nyckelord i dina annonsgrupper eller kampanjer.

(ii) Google AdWords Keyword Planner

Du kan använda Google AdWords Keyword Planner för att antingen bygga ut en lista med negativa nyckelord eller expandera en existerande, inom ditt konto.

Detta verktyg för nyckelord hjälper inte enbart att generera idéer för nyckelord, det föreslår även idéer för annonsgrupper, ger historisk statistik för dina AdWords kampanjer, ger dig insikt att välja konkurrenskraftiga bud och förutspår prestanda för dina nyckelord.

(iii) Undersökning av konkurrenter

Använd dina konkurrenters termer som negativa nyckelord och samtidigt som du gör detta se till att separerar dem från dina övriga nyckelord.

Samtidigt som du lägger till konkurrenters termer i din lista med negativa nyckelord, ta både varumärket och namnen på produkterna i beaktande.

(iv) Beakta Analytics

Använd Analytics för att få insikt i beteendemönster för information gällande vissa nyckelord.

Om du ser ett nyckelord med hög trafik men ingen konvertering, kan du lägga till det nyckelordet till din lista på negativa nyckelord.

(v) Stavfel och skrivfel

Samtidigt som sökmotorn används, bryr sig människor knappast om stav- eller skrivfel på grund av faktum att deras misstag automatiskt kommer korrigeras.

Ibland kan de även sökas för att hitta rätt stavning. Därför bör du förvänta dig sökningar med stav- och skrivfel.

(vi) En synonymordbok

En synonymordbok är inte bara till stor hjälp i skapande av en lista med negativa nyckelord, men också som lista över huvudsakliga nyckelord.

Eftersom utrymme online är högst konkurrensbetonat och om du missar variation av viktiga negativa nyckelord, då kan det kosta dig intryck, klick och i budget.

Dock, att använda en synonymordbok kan vara en snabb och enkel väg till negativa nyckelord såväl som variationer av dessa negativa nyckelord.

2. Använd Single Keyword AdGroup

Single Keyword AdGroup (SKAG) är som namnet antyder endast ett nyckelord per annonsgrupp vilket är högst relevant för produkten/tjänsten som du säljer.

Single Keyword AdGroup är ett sätt för dig att få mer kontroll och lyckas uppnå hög prestanda från ditt AdWords konto.

På detta sätt gör SKAG ditt annonsbudskap relevant för nyckelord som ditt prospekt söker för i Google.

Detta budskaps matchning kommer föra dina aktiva besökare mycket närmare att de klickar på din annons.

Dessutom, om din landningssida är perfekt i synk med din annons, kommer besökaren lätt att omvandlas till en kund.

Ökad CTR, i sin tur, förbättrar Quality Score och minskar Kostnad per Klick.

Då SKAG är högst specifik för din produkt/tjänst attraherar mycket riktad trafik som är på gränsen till konvertering. Detta initierar fler konverteringar och därmed ökas din övergripande ROI.

För att skapa en Single Keyword AdGroup för dessa nyckelord, analysera och hitta de nyckelord som genererar flest klick och konverteringar.

Det är viktigt för dig att komma på dessa nyckelord som genererar de flesta klicken och konverteringarna eftersom det är helt upp till dig att öka effektiviteten av dessa redan effektiva nyckelord ännu mer.

Som illustration, tänk på ett nyckelord som inte genererar några konverteringar men som lockar många klick. Du kan ta detta nyckelord från den blandade annonsgruppen och lägga till det i Single Keyword Ad Groups. Detta kommer definitivt öka effektiviteten på det nyckelordet.

Hur identifierar du högpresterande nyckelord för skapande av SKAG?

Den bästa resursen för att hitta de högpresterande nyckelorden i skapande av SKAG är ”Search Term Report”.

Söktermerna är de termer som användarna faktiskt använder då de söker. De ger dig en bättre idé om vanligen använda ord av prospekt.

Genom att titta på CTR kan du se vilka av dina nyckelord som var tillräckligt relevanta för att låta användarna klicka på dina annonser. Och då kan du använda den informationen för att skapa en SKAG med högpresterande nyckelord.

I ett nötskal ökar effektiviteten på dina kampanjer automatiskt, genom detta ökas ROI, då du skapar Single Keyword Ad Groups.

3. In-Market Targeting

In-Market Targeting är ett sätt att länka till användare vilka aktivt utforskar eller jämför produkterna/tjänsterna.

För att göra en användare del av In-Market publiken, utvärderade Google klicken på de relaterade annonserna och motsvarande konverteringar, innehållet på sidan samt sidorna vilka de besöker tillsammans med frekvensen på besöken.

På detta vis kan Google korrekt analysera användarna i In-Market publiken.

Som exempel, du är en försäljare av laptop som vill rikta sökare vilka är redo att köpa en laptop.

Google kommer söka hitta personer som klickar på annonserna relaterade till laptops, undersöker relevanta sökningar, ser till kundrecensioner, jämförelser av laptop o.s.v., och kommer förutse om dessa konsumenter är redo att köpa.

Som en annonsör kan du skräddarsy budskapet i dina annonser för att göra dem högst relevanta till din In-Market publik.

Varför skall du använda In-Market Targeting?

Genom att hjälpa dig att kommunicera med kunderna vid det sista steget innan de ska fatta ett köpbeslut, kan In-Market Targeting driva ökade konverteringar.

In-Market Targeting konstruerar en kraftfull klassifikation av beteendet hos användarna och använder dessa segment för att presentera det rätta erbjudandet vid det rätta tillfället framför de som är mycket intresserade av din produkt/tjänst.

Genom att kombinera In-Market Targeting med Remarketing, kan du driva högt kvalificerade användare till din sida och därmed öka konverteringarna.

Med hjälp av Googles omfattande data kan du fokusera på personer vilka har signalerat sin avsikt att köpa en specifik produkt eller tjänst.

Detta låter dig skräddarsy dina annonser ändamålsenligt för att nå ut till folk vilka du vet är redo att handla.

4. Remarketing List for Search Ads (RLSA)

RLSA eller Remarketing List for Search Ads är ännu ett tillfälle att optimera dina AdWords Kampanjer och öka ROI.

RLSA Kampanjerna hjälper dig att sätta din annons framför personer som har besökt din sida en gång eller har tittat på liknande sidor.

RLSA hjälper dig att kommunicera med de besökare som lämnar din sida utan att köpa något.

Samtidigt som de riktas mot tidigare besökare, riktar sig RLSA även mot de personer som har gjort liknande sökningar på Google.

Med RLSA kampanjer kan du skapa högst specifika annonser för att rikta dem mot en specifik publik. Mer specifikt i form av annons och publik ökar chanserna att få fler konverteringar vilket i sin tur ger en ökad ROI.

Segmentering av publik i RLSA

Segmentering av publik innebär att dela upp publiken på basis av deras aktiviteter på din webbsida.

(i) Rikta dig mot den publiken genom RLSA Kampanjer som besökte din webbsida men inte handlade något.

(ii) Du kan också skapa separata Remarketing listor för dessa personer som besökte din webbsida och handlade något. Att ge dem ytterligare rabatter för kommande produkter är ett utmärkt sätt att öka konverteringar.

(iii) Optimera bud för personer som redan är bekanta med din produkt.

(iv) Sälj korsvis till kunder som har köpt en produkt från dig genom att erbjuda dem liknande produkter.

Fördelar med att använda RLSA

(i) Med hjälp av RLSAer kan du justera dina sökkampanjer för att få mer kvalificerade och värdefulla användare som redan är bekanta med din webbsida. Optimalt använt, kan RLSA resultera i en mer effektiv användning av annonsutgifter, bättre konverteringar och det kan öka ROI.

(ii) RLSA är mer kostnadseffektivt eftersom de resulterar i något lägre Kostnad per Klick och högre konverteringsgrad eftersom användarna redan är bekanta med din webbsida.

(iii) RLSA strategin att visa dina annonser till användare som redan har besökt din webbsida är utmärkt om du har en begränsad budget, då användare som ser dina annonser är en potentiellt mer kvalificerad publik vilka är troligare att konvertera.

Hur får du ut mer av dina RLSA kampanjer?

(i) Inriktning mot Publik

Samtidigt som du riktar dig mot din publik, rikta dig inte enbart mot personer som har besökt din webbsida över en särskild period, säg 30 dagar. Prova olika varaktighet av tid då du riktar in dig.

Också, tänk inte bara på personer som inte har konverterat. Beakta de personer som även har konverterat tidigare. De kanske söker att handla igen och rikta sig mot tidigare kunder kan visa sig vara fördelaktigt för dig då de har en högre chans att handla igen.

(ii) Strategi med nyckelord

Istället för att lägga till en publik till din nuvarande kampanj för remarketing, skapa nya kampanjer med jämförelsevis generella nyckelord. Dessa nyckelord kan vara sådana som du kanske aldrig riktat dig med via sökkampanjer. Generella nyckelord, när dem kombineras med remarketing publiken i en ny kampanj, ger lovande resultat.

(iii) Ad Copy

Istället för att skapa generella annonser för att rikta mot personer som besökte din webbsida, bör du skapa nya annonser för RLSA med fokus på din remarketing publik.

Som exempel, om någon besökte din webbsida men inte handlade något, dem bör du erbjuda en rabatt.

5. Affinity Targeting

Affinity Targeting är en form av riktning där annonsören analyserar användarens övergripande intressen, passioner, och livsstil, för att få en bättre uppfattning om deras val och intressen. Det är en form av Intressebaserad riktning.

Anledningen till att nedbrytningen av en publik är på basis av intressen, är för att Google är välinsatt i sökbeteendet hos sina användare. Det använder personers sökbeteenden, läsbeteenden och de webbsidor folk har besökt.

Google håller koll på sök- och läsbeteenden hos personerna för att visa dem bättre annonser enligt deras intressen. Genom att använda Affinity Targeting kan du visa informativa och högst användbara annonser för användarna.

Affinity indikerar inte de webbsidor som användaren för närvarande läser, istället indikerar det sidor som användaren läser eller besöker väldigt ofta.

Vad är fördelarna med Affinity Targeting?

·         Annonsörerna är inte längre beroende av den fördefinierade publiken.

·         Flera personligheter kan sättas samman för att rikta sig mot väldigt specifik publik till din verksamhet.

·         Mer kontroll över riktningen mot kunder.

Det kan finnas tillfällen då en viss användare inte har sökt efter din produkt/tjänst, men de kan ha indikerat ett mönster som kan ha nära likhet med din produkt/tjänst. Därmed kan du rikta dig mot dessa kunder för att utöka dina chanser att få ytterligare konverteringar.

Ibland kan användaren inte ha kunskap om din produkt/tjänst, men deras aktiviteter online indikerar kraftigt att de kan vara intresserade i din produkt/tjänst.

Affinity Targeting låter dig visa upp dig framför dessa personer och ger dig en chans att öka konverteringar.

Affinity Targeting hjälper Google att visa dina annonser framför dessa personer vilka har relevant beteende avseende din produkt/tjänst.

6. Dynamic Keyword Insertion

Google AdWords erbjuder en funktion som kallas Dynamic Keyword Insertion (DKI). I detta matchas innehållet i din annons automatiskt med sökfrågan hos användaren.

Med Dynamic Keyword Insertion kan du ta vilken text som helst från landningssidan och sedan byta ut den mot vad du specificerar i URLen.

Detta kommer låta dig skapa en landningssida för ett tema kring en produkt/tjänst och därefter kan du byta ut rubriker och CTAs för att matcha nyckelord som besökaren letar efter.

Dessutom kommer det att göra dina annonser samt landningssida högst relevanta vilket övertygar Google att höja ditt Quality Score.

Hur fungerar Dynamic Keyword Insertion?

Låt oss säga att du äger en sida för e-kommers som specialiserar sig på kontorsmöbler och du vill öka din synlighet på Sidan för Sökresultat för frågor vilka anger en användares intention att köpa kontorsmöbler.

Om du har en kampanj med titeln ”Kontorsmöbler?”

Då kan du använda Dynamic Keyword Insertion för att ytterligare tilltala användaren och dennes sökfråga.

Detta kommer innefatta:

·         Köp Kontorsmöbler

·         Rabatt på Kontorsmöbler

·         Prisvärda Kontorsmöbler

Var och ett av nyckelorden ovan kommer tilltala olika typer av kunder.

Även om varje individuell kundkategori kanske inte får in ett stort antal konverteringar, att annonsera till dem alla kan hjälpa dig i att få tillräckligt med konverteringar.

Vad är anledningarna till att använda Dynamic Keyword Insertion?

(i) Större relevans

Eftersom annonserna är dynamiskt uppdaterade att matcha kundens sökfråga, kommer dina annonser därför att bli direkt relevanta för den exakta sak som söks.

(ii) Ökad CTR

När de inlagda dynamiska nyckelorden matchar användarens fråga, sätter Google dem automatiskt i fet stil vilket gör dem mer synliga.

Användarna är mer troliga att klicka på dessa annonser eftersom dessa annonser indikerar större relevans. Av den anledningen, ökas CTR av DKI.

(iii) Högre Quality Score

Att få en högre Quality Score är ett av de huvudsakliga ändamålen för varje AdWords marknadsförare.

Högre relevans och ökad CTR ökar därmed din övergripande Quality Score.

(iv) Sparar tid

Att skapa annonser genom användande av Dynamic Keyword Insertion gör det mycket enklare för dig att skapa unika annonser för en hel del nyckelord.

DKI förhindrar dig från att slösa många timmar på att säkerställa att var och en av dina annonser är direkt relaterade med respektive annonsgrupp och matchar den motsvarande landningssidan.

Sammanfattning

Utrymmet för marknadsföring online växer i allt snabbare takt. Det finns många marknadsförare som använder Google AdWords för att marknadsföra sin verksamhet. För att se vilka av dina kampanjer som fungerar och vilka som inte gör det, att hålla koll på ROI är en bra idé.

ROI ger dig insikt i hur mycket du får tillbaka på din investering. Ju bättre ROI desto bättre kommer din vinst bli. Det blir därmed kristallklart att förbättring av ROI är ett av de viktigaste målen i en AdWords kampanj.

Känner man sig osäker och vill ha hjälp med AdWords finns det många digitala byråer som hjälper till med det.

5 Tips för att öka din Quality Score

Källa: adstriangle.com